Deze maand legt minister van Financiën Didier Reynders ( PRL) de laatste hand aan een wetsontwerp om onze belastingvoet op internationaal niveau terug te brengen tot 33,9%. Later mogelijk zelfs tot 30%. Conform het regeerakkoord wordt het echter een budgettair neutrale operatie, en wordt geen rekening gehouden met eventuele terugverdieneffecten. Het mag de schatkist met andere woorden geen frank kosten. Naast winnaars zullen er dus zeker verliezers zijn.
...

Deze maand legt minister van Financiën Didier Reynders ( PRL) de laatste hand aan een wetsontwerp om onze belastingvoet op internationaal niveau terug te brengen tot 33,9%. Later mogelijk zelfs tot 30%. Conform het regeerakkoord wordt het echter een budgettair neutrale operatie, en wordt geen rekening gehouden met eventuele terugverdieneffecten. Het mag de schatkist met andere woorden geen frank kosten. Naast winnaars zullen er dus zeker verliezers zijn. KMO's dreigen de dupe te worden van de maatregelen tegen onderkapitalisatie, aldus VKW Limburg. Hendrix: "Veel KMO's leven sinds jaar en dag met een minimaal kapitaal en financieren hun expansie onder meer door leningen bij hun eigen aandeelhouders. Als de aftrekbaarheid van die intresten verder wordt afgebouwd, zullen de ondernemers minder middelen ter beschikking stellen van hun eigen vennootschappen. In de huidige kredietschaarste is dat bijzonder nefast."Daarnaast overweegt de regering de invoering van een belastingheffing van 10% op liquidatieuitkeringen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. "Maar een veralgemening van die maatregel zal bvba's en nv's nog meer discrimineren dan nu al het geval is," waarschuwt Hendrix."De ondernemer die zijn eenmanszaak wil stopzetten, betaalt bij pensionering slechts 16,5% (plus gemeentelijke opcentiemen) voor zijn meerwaarden. In gelijkaardige omstandigheden moet een vennootschap na de geplande belastinghervorming echter 40,51% (33,9% + 6,61%) ophoesten. In het licht van de vergrijzing van de bevolking lijkt het ons dan ook zeer belangrijk dat die vorm van extralegaal pensioen niet aangetast wordt. Bovendien dreigt de liquidatiebelasting tot een overkill te leiden. Bij vereffening van een holding - gevolgd door de liquidatie van de werkmaatschappij - zal de gereserveerde winst van de dochter tweemaal aan een heffing van 10% onderworpen worden." Voorts verzet VKW Limburg zich tegen een herziening van de autofiscaliteit of het niet langer aftrekbaar maken van de gewestbelastingen. "Dergelijke kosten hebben een recurrent karakter. Ze gelden ongeacht de economische toestand van het bedrijf. Van een tariefverlaging kan een vennootschap alleen maar genieten als ze winst maakt, en dat is - zeker in de huidige laagconjunctuur - helaas niet altijd het geval," aldus Hendrix. Ten slotte verzuurt de afschaffing van degressieve afschrijvingen volgens de werkgeversorganisatie het algemene investeringsklimaat. Hendrix: "Hoe kan een onderneming dan nog de nodige ademruimte vinden om de zware investeringslasten te verwerken?"E.P.