Eén front tegen PWA
...

Eén front tegen PWA Op 14 mei e.k. zijn alle 27 gemeenten uit de regio Gent-Eeklo al 500 dagen PWA-vrij. Sinds federaal minister van Arbeid Miet Smet ( CVP) haar plan om werklozen via dergelijke PWA's ( Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) klusjes te laten opknappen, goedgekeurd kreeg, is daar tussen Gent en Eeklo nog niets van terecht gekomen. Zegt gewestelijk ABVV-secretaris Mil Kooyman : "Er is nog geen klus gedaan, nog niet één PWA-cheque overhandigd." Kooyman is daar niet weinig fier op ; temeer daar dit een gevolg is van een niet aflatend front tussen de drie vakbonden ( ACV, ABVV en ACLVB) én de middenstandsvereniging NCMV uit de regio. "We hebben ons, vanuit verschillende achterliggende bedoelingen, gevonden in één concreet strijdpunt," stelt Kooyman. "Zowel de bonden als de middenstandsorganisatie zijn ingegaan op de vragen van de diverse gemeentelijke overheden om mee te praten over de oprichting van een lokale vzw. Die vzw's, die, zoals Miet Smet het wil, paritair moeten zijn samengesteld, moeten de klusjesverdeling op zich nemen. We hebben op voorhand gesteld dat we enkele principes, grendels, in de oprichtingsstatuten willen. Zo eisen we een tweederden- of drievierdenmeerderheid voor de erkenning van een klus én voor het uitspreken van een schorsing." In De Pinte en Melle zijn de statuten van de PWA-vzw's intussen getekend, mét de grendels. "Het kabinet van Smet stuurt ze telkens terug met de bemerking : "Niet in orde." Wij stellen echter dat niet het kabinet maar wel de wet op de vzw's bepaalt of de statuten van een vzw al dan niet rechtsgeldig zijn." Zegt Kooyman : "Ja, dit is een loutere procedureslag. Maar tot nog toe spelen we die met succes. Ook al omdat we de vertegenwoordigers van het VEV ( Vlaams Economisch Verbond) en de Boerenbond amper gezien hebben. Vooral de aanvankelijke weigering van Gent om een PWA op te richten, heeft ons danig gesteund. Maar ook in Zelzate en Assenede wilden de politieke instanties geen PWA oprichten ; in Gavere moet de eerste stap nog worden gezet. Ook Oosterzele nvdr : waar CVP-voorzitter Johan Van Hecke burgemeester is heeft nog steeds geen klussende werklozen." Of dit alles zin heeft ? "Tuurlijk," reageert Kooyman. "De vakbondskritiek op de PWA's wordt nu ten dele gevolgd in het Toekomstcontract van Jean-Luc Dehaene ( CVP). Daarin wordt gedacht aan het toekennen van een beter statuut aan de klussende werkloze." "Terecht," meent Kooyman, "de laatste tijd overwegen gemeenten alsnog een PWA op te richten omdat ze niet langer over voldoende middelen beschikken om de opdrachten van het OCMW te doen. In enkele gemeenten worden de OCMW-middagmalen bedeeld door PWA'ers. Dat kan helemaal niet." De anti-PWA-strategie uit het Gentse wordt intussen ook gedelokaliseerd. Lacht Kooyman : "We hebben bilaterale contacten met onze collega's uit het Antwerpse. Ook daar proberen ze nu via procedurale weg de PWA's zo lang mogelijk tegen te houden." MIL KOOYMAN (ABVV) In één front met het NCMV tegen de klusjesdiensten.