De lage olieprijs, de relatief zwakke euro ten opzichte van de dollar, het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en een aantal federale beleidsmaatregelen zoals de indexsprong en de lastenverlagingen doen de Belgische economie sneller aantrekken dan verwacht, zo stelt de Nationale Bank van België (NBB) in haar recentste economische prognoses. Dit jaar groeit de Belgische economie met 1,2 procent, volgend jaar stijgt dat naar 1,5 procent en in 2017 zou de economische groei met 1,7 procent a...

De lage olieprijs, de relatief zwakke euro ten opzichte van de dollar, het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en een aantal federale beleidsmaatregelen zoals de indexsprong en de lastenverlagingen doen de Belgische economie sneller aantrekken dan verwacht, zo stelt de Nationale Bank van België (NBB) in haar recentste economische prognoses. Dit jaar groeit de Belgische economie met 1,2 procent, volgend jaar stijgt dat naar 1,5 procent en in 2017 zou de economische groei met 1,7 procent aantrekken. Dat economische herstel en de gunstige impact van de trage groei van de loonkosten hebben een direct effect op de arbeidsmarkt. Over de drie jaren 2015, 2016 en 2017 zouden er ongeveer 94.000 arbeidsplaatsen bij komen. Opvallend is dat de werkgelegenheid vooral zou toenemen in de conjunctuurgevoelige sectoren. Dat is de klassieke privésector. Daar zouden 48.000 banen worden gecreëerd. Ook het aantal zelfstandigen zal toenemen met 30.000 in drie jaar tijd. Dit is een trendbreuk met de voorbije jaren, toen de jobcreatie vooral bij de gesubsidieerde banen te zoeken was. De sterk gesubsidieerde bedrijfstak van 'overige diensten' (vooral non-profit in de gezondheidszorg) levert ook nog altijd een bijdrage aan de jobcreatie. Maar daar is er eerder sprake van een stabilisatie. Elk jaar komen er zo'n 10.000 banen bij. De Nationale Bank wijst er ook op dat de werkgelegenheid in de sector van de dienstencheques een verzadigingspunt heeft bereikt, enerzijds door de hogere prijs van de cheques en anderzijds door de moeilijkheden om personeel aan te werven. De zuivere overheidstewerkstelling (overheid en onderwijs) zal volgens de Nationale Bank afnemen. Dat komt door de niet-vervanging van een deel van het personeel dat met pensioen gaat. De publieke tewerkstelling zou elk jaar met zo'n 3000 eenheden afnemen. De voorspelde banencreatie zal ook gevolgen hebben voor de werkloosheidsgraad. Die bedraagt nu nog 8,5 procent. Tegen 2017 zal dat percentage dalen tot 7,9 procent. Dat is opvallend, omdat de Belgische beroepsbevolking blijft groeien. Er bieden zich dus meer mensen aan op de arbeidsmarkt. Dat is het gevolg van een aantal eindeloopbaanmaatregelen die de huidige en vorige regering hebben genomen, zoals het verhogen van de minimumleeftijd voor het brugpensioen en het verstrengen van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen). Maar de groei van de participatiegraad zou lager uitvallen dan de werkgelegenheidsgroei, waardoor de werkloosheid zou afnemen. ALAIN MOUTON