Over de opvolging van Fons Verplaetse, gouverneur van de Nationale Bank van België, die in februari 1999 met pensioen gaat, deden reeds tal van scenario's de ronde. Onder meer de namen van Philippe Maystadt en Jacques van Ypersele de Strihou, kabinetschef van koning Albert II, werden genoemd als mogelijke opvolgers.
...

Over de opvolging van Fons Verplaetse, gouverneur van de Nationale Bank van België, die in februari 1999 met pensioen gaat, deden reeds tal van scenario's de ronde. Onder meer de namen van Philippe Maystadt en Jacques van Ypersele de Strihou, kabinetschef van koning Albert II, werden genoemd als mogelijke opvolgers. Vandaag ligt een duidelijk scenario ter tafel. Dat bevestigen diverse bronnen in en rond de Wetstraat. Volgens dat plan krijgt Guy Quaden, momenteel gewoon lid van het directiecomité van de NBB, de gouverneursstoel. Marcia De Wachter, vandaag secretaris van de Bank, en Jan Smets, hoofd van de studiedienst, schuiven door naar het directiecomité. Volgens waarnemers is het vreemd dat de CVP aanvaardt dat een Waals socialist de NBB veertien jaar lang zal leiden. Maar het aantreden van de nu 53 jaar oude Guy Quaden, Luikenaar, doctor in de economie en jarenlang één van de beschermelingen van Guy Spitaels, doet nog een ander probleem rijzen. Vermits de huidige vice-gouverneur van de NBB William Fraeys - ook van PS-signatuur - pas in juli 2000 met rust moet, zouden de twee topfuncties binnen de Nationale Bank anderhalf jaar lang in handen zijn van twee PS'ers, wat uiteraard niet kan. De oplossing voor deze netelige situatie? Fraeys wordt hoofd van het Herdisconterings- en Waarborginstituut (HWI), een instelling die ressorteert onder de Nationale Bank, maar die in de huidige situatie van de Belgische geld- en kapitaalmarkten geen enkele reden van bestaan meer kent. Precies om het kluwen rond de topbenoemingen bij de Nationale Bank en de politieke en taalkundige evenwichten in dat verband elegant op te lossen, krijgt het HWI uitstel van executie. Vandaag wordt alles reeds in het werk gesteld om het kantoor van Fraeys naar zijn smaak in te richten. Blijft de vraag wie naast Quaden terechtkomt als vice-gouverneur. In het nieuwe scenario komt die eer toe aan Marcia De Wachter - de beschermelinge van Fons Verplaetse. Jan Smets, gewezen kabinetschef van premier Dehaene en altijd sterk door hem gesteund, heeft het nakijken. Legt Dehaene zich dan zo gemakkelijk neer bij de wensen van Verplaetse? Volgens sommigen is het een teken van tanende autoriteit van Dehaene binnen de CVP. Anderen wijzen erop dat Verplaetse de jongste tijd merkwaardig stil is waar het de Belgische situatie betreft. Het ene scenario sluit natuurlijk het andere niet uit.