BENOEMING DE WACHTER.
...

BENOEMING DE WACHTER.Marcia De Wachter is de nieuwe secretaris van de Nationale Bank van België (NBB) in opvolging van Jean Poullet. Voor gouverneur Fons Verplaetse is deze benoeming evenzeer een overwinning als een nederlaag. De eigenlijke bedoeling was om De Wachter het directiecomité van de NBB binnen te loodsen, maar dat gaat dus (voorlopig) niet door. Met name binnen de CVP, Verplaetses politieke thuishaven, was er fel verzet tegen al te opzichtig favoritisme ten voordele van Marcia Steenbergen-De Wachter. Verplaetse haalde in de tweede helft van de jaren tachtig Marcia De Wachter als arbeidseconome naar het kabinet van zijn toenmalige premier, Wilfried Martens. Toen Verplaetse terugkeerde naar "zijn" Nationale Bank nam hij De Wachter mee. De Wachter zorgt er nu al jaren voor dat er binnen de Bank geen al te grote tegenstand groeit tegen het beleid van haar gouverneur. Zij is niet direct de favoriete van de rest van het NBB-personeel. Tot voor haar recente benoeming was Marcia De Wachter departementsadviseur op het algemeen secretariaat van de NBB. Zij springt dus Walter Pluym, die als onderdirecteur het secretariaat leidde, over het hoofd. Diverse andere kandidaten die minstens de graad van De Wachter hebben en in ieder geval een langere staat van dienst binnen de instelling kunnen voorleggen, zagen zich ook gepasseerd. Vermits Jean Poullet tot de Franstalige taalrol behoorde en de functie van secretaris een job is die niet enkel prestige uitstraalt maar ook reële macht binnen de Bank vertegenwoordigt, luidt de vraag welke prijs Verplaetse aan de Franstaligen heeft moeten betalen om De Wachter in deze zetel te krijgen. Heeft hij Robert Reynders, Vlaming en politiek gezien ergens tussen VU en CVP te situeren, geslachtofferd ? Reynders is lid van het directiecomité en moet in september herbenoemd worden. Als Reynders vervangen zou worden door een Franstalige kan ook, eventueel tegelijkertijd, Frans Junius (CVP) als directielid vervangen worden door het huidige hoofd van de NBB-studiedienst, Jan Smets. Smets is de voormalige kabinetschef van premier Dehaene. In dit scenario verwerven de Franstaligen een overwicht in het zevenkoppige directiecomité wat hen meteen een grote zekerheid biedt inzake de opvolging van Verplaetse in 1999. Daarvoor was tot voor kort Guy Quaden (PS) de meest geciteerde naam, maar de CVP ziet dat hoe langer hoe minder zitten. Steeds meer duikt de naam van huidig Financieminister Philippe Maystadt op. Maystadt, wat uitgekeken op de politiek, heeft zeker deze ambitie en zijn aantreden zou het ontbreken van een PSC-er in het directiecomité van de NBB meteen glorieus oplossen.