ZWEVEN ?
...

ZWEVEN ?Op vrijdag, 1 december, 11 u.30 lokale tijd ( eastern time) slaagde Lernout & Hauspie Speech Products ( LHS) als eerste Belgisch bedrijf in een introduktie op de Amerikaanse Nasdaq. "'s Nachts werd ik wakker gebeld door Pol," herinnert Mireille Hauspie zich. "Ik kon dit eerst niet geloven, want de voorbije jaren waren erg stresserend en risicovol geweest. Er leek maar geen einde aan te komen. Pol omschreef het als volgt : alsof je na een vermoeiende skipartij eindelijk de knellende skibotten kan uittrekken en op kussentjes begint te zweven." De beursintroduktie van 3,575 miljoen aandelen leverde LHS netto 35,4 miljoen dollar of 1 miljard frank op. Het kapitaal zal nu (aldus de prospektus) grotendeels als volgt worden verdeeld : 2,3 miljoen dollar om de uitstaande schulden van LHS aan de L&H Holding af te betalen : 700.000 dollar leningen en 1,6 miljoen dollar management fees (in de praktijk grotendeels vergoedingen aan Jo Lernout, Pol Hauspie en Nico Willaert). 400.000 dollar om een lening van LIF ( Lux International Finance) de vennootschap van Fernand Cloet aan LHS af te lossen. 2,5 miljoen dollar om de korte-termijnschulden tegenover de banken Paribas en Bacob te delgen. Tegelijk wordt hierbij 10 miljoen dollar korte-termijnkrediet omgezet in lange-termijn. 3,8 miljoen dollar om achterstallige RSZ- en belastingbijdragen te betalen. 2,6 miljoen dollar voor uitstaande vorderingen (van leveranciers).1,5 miljoen dollar om de uitbreidingskosten aan de hoofdzetel in Ieper te financieren.en tot slot 21,7 miljoen dollar voor diverse bedrijfsdoeleinden, zoals werkkapitaal, O&O-kosten, joint ventures, strategische allianties en potentiële overnames. Het beursgeld biedt LHS voorlopig soelaas. Al is de marge niet erg ruim. Zo stond het werkkapitaal van de vennootschap op 30 september '95 of één maand voor de Nasdaq-lancering met 20,3 miljoen dollar in het negatief. Veel hangt nu af van de evolutie van de inkomsten.In '94 boekte LHS 2,4 miljoen dollar of slechts 70 miljoen frank omzet. In de eerste drie kwartalen van '95 lag dit iets hoger : 4,5 miljoen dollar (of 130 miljoen frank). Eigenlijk onder de verwachtingen, want vorige zomer liet Jo Lernout al aan Trends weten dat hij mikte op 4,7 miljoen dollar voor de eerste twee kwartalen in '95 (Trends, 15 juni). De moeilijkheden zijn dus nog niet voorbij.Ingrid Ollevier : "Onze mannen beloofden ons vlak ná de Nasdaq-introduktie dat ze nu om de 14 dagen een verlengd weekend thuis zouden blijven. Ze zouden ook minder naar de VS reizen. Tja, erg veel heb ik er nog niet van gemerkt. De plicht om nu viermaal per jaar kwartaalcijfers te publiceren, zal vrees ik niet erg helpen."