Namen, de hoofdstad van het Waalse Gewest, blijft een stad van diensten.
...

Namen, de hoofdstad van het Waalse Gewest, blijft een stad van diensten. Namen ligt aan twee stromen : de Maas en de Samber. Het is tegelijk een stad die de "wildgroei" van de secundaire sector heeft weten te vermijden. Geen spoor dus van staalbedrijven of steenkoolmijnen die het landschap vernielen. Maar deze economische leegte wordt ruimschoots gecompenseerd door andere activiteiten. Namen blijft bovenal een stad van diensten. De belangrijkste gebouwen, oud en nieuw, hebben met onderwijs of administratie te maken.In 1983 besloot het Waalse Gewest van Namen zijn hoofdstad te maken. Een groot deel van de gebouwen van het Gewest staan in Jambes, langs de andere oever van de Maas. In het centrum van Namen kon men een dergelijke architectuur immers onmogelijk neerplanten. Terwijl in Jambes al verschillende buildings stonden. Bij de inplanting werd een as gevolgd, parallel met de Maas, met de avenue Bovesse en de avenue Prince du Liège. Het belangrijkste bouwwerk staat op de vroegere markt van Jambes, die werd herdoopt in place de Wallonie. In het gebouw (23.000 m² aan kantoren) zijn de centrale administratie van het ministerie van het Waalse Gewest en het secretariaat-generaal gevestigd. Er werken 800 ambtenaren. Het gebouw werd in januari 1995 ingehuldigd en bestaat uit drie delen, met een voetgangersbrug ertussen. De andere gebouwen in Jambes worden voor het merendeel bezet door ministeriële kabinetten of algemene directies. Want het Gewest is liever eigenaar dan huurder. Men wil van Namen immers een echte hoofdstad maken en bovendien is huren duur en brengt het niets op.Vandaar ook de restauratie van het Couvent des Céléstines in het centrum. Een geheel van 4000 m² kantoren dat kadert in een renovatieproject voor een hele wijk, met de bouw van hotels, woningen en rusthuizen. De start werd begin dit jaar gegeven en het hele project zou in 1999 zijn afgewerkt. Burgemeester Close schat de investering op 1 miljard frank. RENOVATIE.En er staan nog andere projecten op stapel. Zo zal men begin september achter het station van Namen beginnen met een gebouw van 30.000 m². De Boulevard du Nord zal er onderdoor lopen, zodat er boven minder verkeer zal zijn. Geschatte kostprijs : anderhalf miljard. Bedoeling is vooral om de verschillende ambtenaren van het ministerie van Transport op één plaats samen te brengen. Met de verhuis van Brussel naar Namen wordt jaarlijks 100 miljoen bespaard. Bij het project hoort ook een verbinding tussen het centrum van Jambes en het station van Namen. Deze "ontdubbeling van Jambes" moet uitmonden in de bouw van een brug naast de Pont du Luxembourg. Door deze nieuwe toegang zal men het rond punt Joséphine Charlotte kunnen vermijden, dat tijdens de spitsuren overvol is. Een laatste renovatieproject waarop het Gewest erg trots is, is het Hospice Saint-Gilles. Het gebouw werd in maart ingehuldigd en is bestemd voor de Griffie van het parlement, die nu in het centrum van Namen is gevestigd. Voor deze renovatie- en integratieprojecten werkt het Gewest samen met de gemeentelijke overheden. De lokale macht is zich bewust van de plaats die Namen op de Belgische en internationale scène inneemt. "Er is een reële wil om Jambes en Namen in een groot centrum te integreren," aldus Close. "Voor de veranderingen in het centrum heeft een jury de drie beste formules gekozen uit de zes projecten die in het kader van een internationale wedstrijd werden voorgesteld. Alle projecten worden tentoongesteld, zodat het publiek ook zijn keuze kan maken. De beslissing valt in juni."Er wordt prioriteit gegeven aan de versteviging van het centrum. Opmerkelijk is dan ook de afwezigheid van een winkelcentrum buiten de stad. En ook de zones langs de Maas krijgen een voorkeurbehandeling. Historische sites moeten behouden blijven. Zo wordt de beschermingszone rond geklasseerde gebouwen uitgebreid.LANGZAAM MAAR ZEKER.De krijtlijnen zijn nu getekend, de werken kunnen beginnen. Want in Namen verloopt vaak heel wat tijd tussen de beslissing en de realisatie van een project. Daarvan is de rue des Brasseurs een mooi voorbeeld. Het project lag al enkele jaren in de lade, maar kreeg pas vorig jaar concreet vorm. "Over het formaat van de tegels werd zeven jaar gepalaverd," zegt Close ironisch. Gekoppeld aan de beperkingen op het gebied van volume, maken de strenge eisen bouwen erg duur. En de grondprijzen liggen erg hoog (op sommige plaatsen kost een terreintje 1500 frank per m²). Ook geen grote veranderingen op het gebied van vastgoed voor particulieren. De meest gewilde wijken liggen langs de Maas waar de prijs van nieuwe appartementen tussen 45.000 en 60.000 frank per m² ligt. De komst van de Waalse instellingen heeft geen nieuwe inwoners aangetrokken. En ook wat kantoren betreft, fungeert het Gewest niet bepaald als locomotief. Er staan heel wat kantoorgebouwen leeg. Een leegte die nog zal beklemtoond worden wanneer het Gewest zijn eigen gebouwen zal hebben. V.P.NAMEN Aan projecten geen gebrek.