K ris Peeters was met zijn 37 jaar een jeune premier onder de leiders van zelfstandigenorganisaties. Maar sinds kort wordt hij aardig gepasseerd door de 30-jarige Christine Mattheeuws die de fakkel overneemt van de 68-jarige Isy Gobel bij het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, de grootste zelfstandigenorganisatie na het NCMV.
...

K ris Peeters was met zijn 37 jaar een jeune premier onder de leiders van zelfstandigenorganisaties. Maar sinds kort wordt hij aardig gepasseerd door de 30-jarige Christine Mattheeuws die de fakkel overneemt van de 68-jarige Isy Gobel bij het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, de grootste zelfstandigenorganisatie na het NCMV. Hoe komt zo'n jonge spring-in't-veld ertoe om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van een organisatie met 36.000 leden en drie zetels (op 22) in de Hoge Raad voor Zelfstandigen en Kmo's? "Ik heb eerst gepolst, en de huidige voorzitter heeft gezegd dat ik het maar moest doen," zegt ze. "Ik kom uit een zelfstandigenfamilie ( nvdr - haar ouders zijn kruideniers in Gent) en ik had het gevoel dat ik iets moest doen voor zelfstandigen." Mattheeuws studeerde rechten aan de RU Gent, waar ze in 1992 afstudeerde. Daarna volgde ze in avondonderwijs fiscaliteit aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales, een afdeling van het Brusselse Ichec. De juriste-fiscaliste ging na haar studies aan de slag bij Febecoop, de socialistische Federatie van Belgische Coöperatieven. Ze behandelde er de juridisch-fiscale dossiers. "Ik heb daar de politieke wereld leren kennen en dat was een erg nuttige ervaring," zegt ze. Maar het zelfstandigenbloed kruipt waar het niet gaan kan en in 1995 stapt Mattheeuws over naar het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, waar ze ook op de juridische dienst belandt. Bijna vier jaar later wordt ze er voorzitter.Samen met haar komt een hele nieuwe ploeg aan het roer. In september wordt een directiecomité gevormd, dat een controlefunctie op de voorzitter zal hebben, dat mee het beleid zal voeren, en dat ombudsman zal zijn voor de leden en de medewerkers.Mattheeuws - mountainbiker in haar vrije tijd, samen met haar echtgenoot - heeft al twee doelstellingen op zeer korte termijn: ijveren voor een minister van (exclusief) Zelfstandigen en Kmo - ze heeft daarvoor een brief geschreven naar formateur Verhofstadt - en een herziening en herverdeling van de subsidies aan de zelfstandigenorganisaties (lees: minder geld voor het NCMV, meer voor de anderen). Op langere termijn wil ze streven naar meer samenwerking tussen de verschillende middenstandsorganisaties. "Onze vroegere voorzitter heeft twintig jaar geleden geijverd voor een gemeenschappelijk front, maar is daar niet in geslaagd. Ik wil dat opnieuw opnemen. Als je de tien breekpunten van het NCMV ziet, de eisen van LVZ en de onze, dan zijn er veel gemeenschappelijke punten, zij het met andere klemtonen." Zal de jonge Mattheeuws, die zeer goed weet wat ze wil, slagen waar oude rot Gobel faalde?