Myrrha is het toverwoord waarmee het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) zichzelf een tweede leven wenst in te blazen. Op basis van een studie die hij bestelde bij internationale experts, en die vandaag wordt opgeleverd, moet minister van Energie Paul Magnette (PS) beslissen om al dan niet te investeren in de Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications (Myrrha).
...

Myrrha is het toverwoord waarmee het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) zichzelf een tweede leven wenst in te blazen. Op basis van een studie die hij bestelde bij internationale experts, en die vandaag wordt opgeleverd, moet minister van Energie Paul Magnette (PS) beslissen om al dan niet te investeren in de Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications (Myrrha). Het SCK-project is in de eerste plaats een laboratorium. Met Myrrha kan onderzoek worden gedaan naar de technologieën die de kernreactoren van de toekomst vorm moeten geven. Die zogenaamde vierde generatie, gepland om operationeel te worden tussen 2040 en 2050, verbruikt een veel hoger percentage van het uranium en plutonium. Daardoor kan met dezelfde voorraad grondstoffen veel langer energie worden aangemaakt. Bovendien produceert die vierde generatie een pak minder afval. Myrrha moet ook onderzoeken hoe het bestaande kernafval te verwerken, door de stralingsduur ervan te verminderen van 100.000 naar pakweg 1000 jaar. Er zijn gebouwen die ouder zijn dan dat. Het gaat om veel geld. 960 miljoen euro, waarvan 40 procent ten laste van het gastland. Dat komt neer op 32 miljoen euro tot en met 2020. Dat is, zeker in tijden van economische crisis, geen bedrag waarmee lichtzinnig kan worden omgesprongen. Tegelijk is het een zeer fundamentele keuze, die mee bepaalt of ons land nog een rol heeft te spelen in de nucleaire energie. De huidige onderzoeksreactor, BR2, hikt aan tegen zijn vijftigste verjaardag. De vraag is niet of die knowhow wordt opgebouwd. Het is vooral de vraag naar welk land die grotendeels Europese investering gaat, met de daarbij horende jobs. Myrrha betekent werk voor enkele honderden bouwvakkers tijdens de bouwfase, en vanaf 2020 voor zowat 2000 technologen. De Kempen hebben een traditie in civiele kernenergie. Tal van technieken zijn made in Belgium. Onder andere Belgoprocess maakt van die kennis gebruik om te lonken naar het buitenland. Tegelijk maakte de electoraal geïnspireerde afkeer van het regeringsbeleid om de mogelijkheden van deze sector te benutten, dat het buitenland zijn voordeel deed met Belgische vondsten, waardoor bijvoorbeeld Belgonucléaire een aantal jaren geleden zijn deuren moest sluiten. Myrrha niet binnenhalen, kan naar analogie met de film van Hugo Claus en Fons Rademakers de teloorgang van de nucleaire sector in de Kempen inluiden. Myrrha zou een goede investering zijn. Een beslissing over de toekomst van het SCK koppelen aan het lot van de kerncentrales, is nonsens. Een sluiting van de reactoren in Doel en Tihange heeft in de eerste plaats een effect op de energievoorziening van ons land. Om die te verzekeren, moet worden gemikt op energie-efficiëntie, meer hernieuwbare energie- bronnen en de vervanging van de centrale productie-eenheden, op welke brandstof die ook draaien. Do-it" Eigenlijk is dit een milieubedrijf", blz. 64Door Luc HuysmansHet Myrrha-project bepaalt mee of ons land nog een rol heeft te spelen in de nucleaire energie.