Synergia Holdings is een Vlaamse industriële groep van 10 bedrijven. Met een nieuw koncept van onderlinge synergie en dienstverlening dagen Tony Mary, Ivo Radelet en Paul Van de Perre de doemdenkers uit. Industrieel ondernemen in Vlaanderen kan nog. Synergia budgetteert ruim 800 miljoen frank omzet in '96. Via groei en nieuwe overnames moet in 2000 de twee miljard bereikt worden.
...

Synergia Holdings is een Vlaamse industriële groep van 10 bedrijven. Met een nieuw koncept van onderlinge synergie en dienstverlening dagen Tony Mary, Ivo Radelet en Paul Van de Perre de doemdenkers uit. Industrieel ondernemen in Vlaanderen kan nog. Synergia budgetteert ruim 800 miljoen frank omzet in '96. Via groei en nieuwe overnames moet in 2000 de twee miljard bereikt worden. Eind vorig jaar kwam Mutatio in het nieuws toen het de blikslagerij De Clerck in Brugge overnam. Dit jaar werd bekend dat Mutatio-partner Tony Mary een interimopdracht bij Belgacom kreeg. Met nog meer tromgeroffel werd aangekondigd dat zijn partner Ivo Radelet de RMT moet redden van slagzij. Dat Mutatio in april twee bedrijven in Kontich overnam, Dewaka en Vaneco, kreeg een vermelding in de zijkolommen van de kranten. Aan Trends zetten Mary, Radelet en de derde Mutatio-partner Paul Van de Perre de strategie achter deze losse flodders uiteen. En onthullen nog meer : de opsplitsing van De Clerck in vijf units en de overname van nog drie andere bedrijven het afgelopen jaar : de producent van stalen ramen ACB in juni, het transportbedrijf Unitra in oktober, en de industriële lijmproducent Merckx in november.Het resultaat is een groep van 10 ondernemingen, overkoepeld door Synergia Holdings : gezamenlijk 530 miljoen frank omzet in '95, 815 miljoen gebudgetteerd in '96, 220 miljoen frank eigen vermogen, 160 werknemers. De Synergia-groep die voor 80 % eigendom is van Mutatio en voor 20 % van privé-investeerders tekent voor een nieuw en origineel koncept. Een antwoord op de problemen waarover Vlaamse ondernemers steen en been klagen. Ivo Radelet licht de drie pijlers toe : "Ten eerste, produkten maken op maat met hoge toegevoegde waarde in een niche-markt. Ten tweede, de verschillende bedrijven in de groep laten werken als kleine, flexibele KMO's, die zich alleen moeten bekommeren om produktie en verkoop. Algemene diensten worden geleverd vanuit het dienstenbedrijf van de groep. Ten derde, een zo groot mogelijke bevruchting tussen de bedrijven op het vlak van produktie, ontwikkeling en marketing. En met maandelijks een review meeting waar alle bedrijfsleiders hun cijfers komen toelichten. "De Synergia-groep bestaat uit twee produktie-eenheden : een in Brugge en een in Kontich. In Brugge wordt de fabriek 3200 m² deze en volgende maand volledig aangepast. In de oude gebouwen van De Clerck worden Poly*reel, Polywin, ACB, Poly*mate en Dewaka gevestigd. In het oude magazijn komt Polidis. De fabriek is een mooi voorbeeld van de synergieën die de groep nastreeft. Zo kunnen de bobijnen van Poly*reel, de PVC-ramen van Polywin en de stalen ramen van ACB op een vlotte manier naar de lakkerij-installatie van Dewaka, en vandaar naar het distributiecentrum van Polidis. Voor ontwikkeling en onderhoud van machines kunnen al die bedrijven terecht bij Poly*mate.In Kontich 3500 m² wordt de hoofdmoot nu ingenomen door Vaneco (galvanizatie), dat gretig gebruik maakt van de vrijgekomen plaats door de verhuis van Dewaka naar Brugge. Vaneco blijft in Kontich omdat het daar over een milieuvergunning beschikt en ook omdat de ruimte ervoor ontbreekt in Brugge. Ook de toonzaal en plaatsingsdienst van ACB vinden een onderkomen in Kontich (eerder zat ACB wat verderop in Lint). De drie partners van Mutatio hebben een jaar gewerkt aan het uitbouwen van de Synergia-groep. "We hebben alles opgekuist, letterlijk en figuurlijk, " zegt Ivo Radelet. "Nu staat aan het hoofd van elk bedrijf een manager. Op termijn kunnen dat mede-eigenaars worden. Ze werken op een kombinatie van vast loon en een incentive. Die is echter niet gebaseerd op de winst, want die is te willekeurig, maar wel op het resultaat voor afschrijvingen, financiële lasten en belastingen. "ENGAGEMENT VOOR JOBS.Het hart en het originele van de groep is Synergia Services. Paul Van de Perre : "We leveren van daaruit diensten aan de negen werkvennootschappen : boekhouding, financieel beheer, verzekeringen, aankoop, sekretariaat enzovoort. " En als toetje erbovenop : een mainframe computer RS6000 van IBM waarop in netwerk alle werkvennootschappen aangesloten zijn. Bovendien begint op 1 januari een topman voor verkoop en marketing. Hij moet de managers bijstaan in het opstellen van hun verkoop- en marketingplan. Hij moet er ook voor zorgen dat er een groepsidentiteit ontstaat. Achtergrond van de groepsuitbouw is het engagement dat Mutatio aanging tegenover de vakbonden bij de overname van De Clerck om 96 werknemers aan het werk te houden. 26 en binnenkort 45 kunnen aan de slag in de bobijnproduktie, een deelaktiviteit van het vroegere De Clerck. De resterende 51 jobs moeten dus van diversifikatie komen. Polywin stelt 22 mensen tewerk, Poly*mate 9, Polidis 3, Synergia Services 8, in totaal 42. Het engagement is dus bijna volbracht. POLY*REEL.Poly*reel is het koninginnestuk van de Synergia-groep. Bij De Clerck werden bobijnen van een bepaalde soort en afmeting gemaakt, die hoofdzakelijk aan Bekaert werden geleverd. "Vanaf '96 hebben we een volledig aanbod van zowel houten, metalen als plastieken bobijnen, van 40 centimeter tot 2,2 meter, " zegt Paul Van de Perre. "We gaan naar een one stop shopping-koncept. Dat is voor de klanten eenvoudiger en goedkoper. "Poly*reel dankt die uitbreiding van het gamma aan een joint venture met een Maleisische firma. "Een bobijn produceren is zeer arbeidsintensief, " legt Van de Perre uit. "Zes uur duurt het om de flenzen, de twee ronde buitenkanten, te produceren. Dat kan hier niet meer. Wij kopen dus de flenzen en de romp in Maleisië en assembleren dan de bobijn hier in één à twee uur. Ginds houdt een Belg een oogje in't zeil. Zo blijven we, dankzij ons inventief denken, kompetitief. En kunnen we blijven konkurreren met de Engelsen en Italianen. Het blijft natuurlijk oneerlijke konkurrentie. Hier kost een arbeider 700 frank, in Engeland 200 frank. Er moet dringend gewerkt worden aan een sociaal Europa. "Opnieuw werkt het synergie-koncept : de bobijnen van Poly*reel worden gelakt bij Dewaka, gegalvanizeerd bij Vaneco, logistiek beheerd door Polidis, en getransporteerd door Unitra. De omzet van Poly*reel bedroeg vorig jaar 30 miljoen, dit jaar wordt het 80 miljoen, en in '96 dankzij de verbreding van het gamma 200 miljoen. Daarbij wordt resoluut de exportkaart getrokken. In Japan heeft Poly*reel een offerte lopen die beter is dan die van de Japanse bobijnenproducent. "Maar we moeten onze prijs in yen geven, " zegt Paul Van de Perre. "En daar hebben we een probleem met de sterke Belgische frank. Ik hoop dat Verplaetse eindelijk eens gaat luisteren naar de ondernemers. Normaal is een munt gekoppeld aan de sterkte van de ekonomie, maar wij koppelen aan een andere munt. "Ook in Oost-Europa doet Poly*reel het goed. Er is een agent in Rusland die in de eerste plaats Tsjechië, Polen en Hongarije zal bewerken en later Rusland zelf. En in eigen land staat een kontrakt met een belangrijk telekommunikatiebedrijf op stapel. In die sektor heeft Poly*reel trouwens een eigen ontwikkeling : een speciale bobijn voor optische vezel. Poly*reel heeft zijn stageperiode met sukses achter de rug. Begin '96 zal het de eerste ex-De Clerck divisie zijn die als aparte firma wordt opgericht. En binnenkort komt ook de nieuwe sales- en marketing manager aan boord : Serge Platel. Een 31-jarige industrieel ingenieur bouwkunde die anderhalf jaar lang ('91-'92) in Zaïre en Ruanda voor Artsen Zonder Grenzen heeft gewerkt, en nu projektingenieur binnenlandse projekten en projektmanager Rusland is bij Struktoreg Engineering. "Wie in moeilijke omstandigheden een waterput kan bouwen in Afrika en bovendien verkooptalent heeft, kan ook bobijnen in Zuidoost-Azië gaan verkopen, " zegt Ivo Radelet lakoniek. POLY*MATE.Tweede afsplitsing van het vroegere De Clerck is Poly*mate. Het bouwt eigen machines en is agent voor verpakkingsmachines. Daarnaast legt het zich toe op een aparte niche : het verhuizen van bedrijven, en meer bepaald van de machines ervan. "Zo pikken we een graantje mee van de delokalizatie, " zegt Paul Van de Perre. De zelf ontwikkelde produkten zijn kleine periferiemachines. Enkele voorbeelden : een machine die bij een geneesmiddelenproducent het stof afzuigt bij de pillenproduktie, een machine bij een afvullijn die toelaat drie opeenvolgende vaten in plaats van één te vullen, een metaaldetector die metaalschilfers uit suiker haalt. Van de Perre : "Dit jaar hebben we voor 15 à 20 miljoen frank bestellingen. Volgend jaar wordt dat 30 miljoen. We zullen ook machines leveren in Maleisië. In dat soort landen bestaat immers een grote achterstand op het vlak van engineering. "DEWAKA EN VANECO.Dewaka en Vaneco beide gekocht van dezelfde eigenaar waren twee probleemkinderen : opstapelend verlies, negatieve cash flow en eigen vermogen, RSZ-dagvaardingen, milieuvervuiling (bij Dewaka werd 50 ton chemisch vuil en 28 ton slib buitengehaald). "We hebben beide bedrijven geherstruktureerd, op het vlak van management, logistiek en financiën, " zegt Ivo Radelet. En nu heeft Synergia grote plannen. In Brugge wordt bij Dewaka 10 miljoen frank geïnvesteerd in een fosfatizeringstunnel. Op die manier wordt het gebruik van solventen vermeden, en het natlakken vervangen door poederlakken. Zaken die door sommige grote klanten vereist worden. En op milieuvlak een serieuze sprong vooruit.De tweede investering (2 miljoen frank) gebeurt in een installatie voor zandstralen en metallizeren. "We zullen een van de weinige zijn die kunnen fosfateren, zandstralen én metallizeren, " zegt Ivo Radelet fier. "Dat geeft ons een unieke positie, we kunnen nu meedingen naar de grote werken. "Ook moet tegen de zomer van '96 de Iso 9002-norm gehaald worden. Een kwaliteitsmanager werkt daar voltijds op. En bij het galvanizatiebedrijf Vaneco wordt 5 miljoen geïnvesteerd in produktie en milieu. Binnenkort wordt een joint venture getekend met een belangrijk Vlaams elektronikabedrijf. ACB EN POLYWIN.De ramenproduktie moet een andere pijler worden van Synergia. Polywin, producent van PVC-ramen, werd al in december '93 opgericht door Paul Van de Perre en Jacques Laverge (die toen bestuurder was bij De Clerck). In juni van dit jaar werd ACB, dat stalen ramen maakt, overgenomen. "We zoeken nog een producent van aluminium ramen, " zegt Paul Van de Perre. "Dan worden we de enige die de drie soorten aanbiedt. Dat heeft heel wat voordelen. Neem het voorbeeld van een veranda. De opstaande wanden zijn in PVC, maar het dak moet in aluminium of staal, want PVC smelt. Wij garanderen een identieke kleur van wanden en dak. Alles is bovendien maatwerk. "In houten ramen is Synergia niet geïnteresseerd want die markt stagneert. De stalen ramen zijn daarentegen in volle opgang (het onveiligheidsgevoel doet hier wonderen). Polywin heeft ook een joint venture met Maleisië voor brand- en inbraakvrije deuren. De houten deur wordt ingevoerd, Polywin zorgt voor de afwerking naar de smaak van de klant : kleur, slot, anti-diefstal. Daarnaast worden PVC-ramen uitgevoerd naar Maleisië. UNITRA EN POLIDIS.Bobijnen, ramen, gegalvanizeerde materialen... het moet allemaal getransporteerd worden. Overeenkomstig de Synergia-filozofie werd uitgekeken naar een transportbedrijf. Het werd Unitra uit Hamme. Een onderneming met veertig trucks, waarvan de oudste drie jaar is. Bovendien een winstgevende firma. Synergia heeft meteen nieuwe plannen. Logistiek expert Ivo Radelet : "We starten in Brugge Unitra Warehousing op, dat een divisie van Unitra blijft. Het zal beheer en distributie voor derden doen. "Voor de eigen logistiek wordt Polidis opgericht : een distributiecentrum dat beantwoordt aan de fiskaal voordelige normen van de wet van '93 op de distributiecentra. "Die wet is goed, maar niet af, " klaagt Ivo Radelet. "Ze had ook moeten gelden voor warehousing naar derden. Daarom hebben we Unitra Warehousing apart gehouden. "MERCKX.Een buitenbeentje in de groep is de producent van industriële lijmen Merckx. In '93 werd Merckx overgenomen door Définance en stapte ook de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) mee in het kapitaal. Toen verhuisde de maatschappelijke zetel van de Zeebrugse firma naar Brussel. Maar met de industriële ambities van Définance liep het verkeerd en Merckx werd te koop aangeboden. Synergia Holdings hapte in november toe. Définance stapt er definitief uit, de GIMB daarentegen zal mee intekenen op een kapitaalsverhoging (12,5 miljoen van Synergia Holdings en 6,25 miljoen van de GIMB). Dat levert de GIMB 33 % op. Merckx is een winstgevend bedrijf dat marktleider is in de lijmen voor de meubelsektor. Met Synergia wil het nu ook een aanval inzetten op de verpakkingsmarkt. DE KEERZIJDE VAN DE MEDAILLE.De budgetten voor '96 krijgen nu vorm. "We willen de holding sterker maken, " zegt Paul Van de Perre. "Volgend jaar al hebben we een positieve cash flow. Als er winst komt, herinvesteren we die. We willen een meerwaarde creëren op lange termijn. Onze nieuwe uitdaging is tegen 2000 groeien naar de twee miljard omzet. "Niets dan rozegeur en maneschijn ? Neen, de filozofie van de synergie heeft ook een keerzijde. Wanneer het hoofdprodukt van de groep de bobijnen in moeilijkheden verzeilt, dan voelt de hele groep dat. Want dan krijgt de lakkerij, de galvanizator, de transporteur, het distributiecentrum minder werk. Een konjunkturele verzwakking bij Poly*reel geeft een schokgolf doorheen de hele groep. Bovendien is de bobijnproduktie zeer sterk afhankelijk van één klant : Bekaert. De Synergia-partners weten dat ook en werken in versneld tempo aan klantendiversifikatie. "We waren voor 60 % afhankelijk van Bekaert, " zegt Paul Van de Perre. "Daarom hebben we ons gamma verbreed en gaan we wereldwijd de boer op. De omzet moet stijgen, en zo kunnen we het Bekaert-aandeel dat nu al onder de 50 % zit, verder doen zakken naar 30 %. "De benen van Synergia zijn snel, maar ook nog erg jong. Wanneer de konjunktuur één tot anderhalf jaar positief blijft, dan kan de groep zich konsolideren. Zou zich in '96 een forse konjunktuurverzwakking voordoen, dan zal Synergia harde noten te kraken krijgen. Maar Paul Van de Perre, Ivo Radelet en Tony Mary geloven dat hun origineel koncept ook zo'n storm kan doorstaan. "We zijn geen Tapies of van den Nieuwenhuyzens, " zeggen ze. "We zitten niet in konjunktuurgevoelige standaardprodukten. Onze vaste kosten hebben we streng in de hand gehouden. Onze financiële leverage is gezond (nvdr zie kader Eind van financieel Latijn). We lijden ook niet aan grootheidswaanzin. Synergia is gegroeid uit een visie en een strategie van drie ondernemers. "GUIDO MUELENAERDE RAAD VAN BESTUUR VAN SYNERGIA HOLDINGS Jacques Laverge, Tony Mary, Norbert von Kunitzki, Paul Van de Perre, Ivo Radelet.