Agfa doet het, Siemens doet het, zelfs de Provincie Antwerpen doet het. En waarom u niet ? Put uw kommunikatie uit een nieuwe bron : de multimedia-cd-rom.
...

Agfa doet het, Siemens doet het, zelfs de Provincie Antwerpen doet het. En waarom u niet ? Put uw kommunikatie uit een nieuwe bron : de multimedia-cd-rom.Bij Amerikaanse informaticabedrijven is het routine : de produktvoorstellingen en bedrijfsprezentaties staan op cd-rom. Schijfje in de cd-lezer, klikken en klaar. Op het scherm legt een software uit wat een andere software doet, in welluidend Engels en als het even kan met een videootje tussendoor. In België begint de vraag naar cd-rom-prezentaties, tegelijk met een hele industrie, stilaan van de grond te komen. De Provincie Antwerpen is klaar met haar spectaculaire 2,5 uur durende, viertalige voorstelling van vooral de Antwerpse Haven, een miljoeneninvestering waaraan twee jaar is gewerkt. Goca, de federatie van automobielinspektie-organismen, toont in haar centra een cd-i die door het faciliteitenbedrijf MCS uit Jabbeke is gerealizeerd. Agfa, een pionier, is aan de achtste uitgave toe van een trainings-cd voor haar technici en meent dat dit medium een uitstekende return on investment biedt.Over het potentiële publiek hoeven initiatiefnemers zich geen zorgen te maken. Het leeuwedeel van de pc's die vandaag worden verkocht, gaan met een cd-romlezer de deur uit.Maar tenzij uw bedrijf van huis uit over multimedia-ontwerpers, scenaristen, video- en audiospecialisten, fotografen, grafici en multimedia-programmeurs beschikt, is een cd-rom-projekt geen voor de hand liggende zaak. Marc Van Gastel is een multimedia-konsulent die al voor verscheidene bedrijven toepassingen ontwikkelde. "Er is vooral een vaste intentie nodig om zo'n oefening tot een goed einde te brengen, " stelt hij. Christel de Maeyer, projektbeheerder bij Think & Touch, het bedrijf dat de voorstelling van de Provincie Antwerpen heeft uitgevoerd, valt hem bij : "Voor een doorsnee prezentatie van een bedrijf mag je rekenen op zes maanden tot een jaar. Dat vergt een vlotte relatie tussen klant en ontwikkelaar. "Een prijs plakken op zo'n projekt doet Christel de Maeyer node : "De prezentatie van de Provincie Antwerpen zou vandaag zo'n 14 miljoen kosten, maar dat voorbeeld is wel erg extreem. Je hebt blitse prezentaties voor een paar honderdduizend frank. " Ook Frank Delanghe, zaakvoerder van D-Soft uit Lovendegem, hoedt zich voor uitspraken over prijzen. "Je kan eenvoudigweg niet zeggen hoeveel een projekt op een cd-i (nvdr over cd-rom en cd-i, zie kader) zal kosten. Alles hangt immers af van wat de klant wenst. " Tot zijn klanten rekent hij onder meer het Comité Européen de Normalisation, het Universitair Ziekenhuis Gent, de RUCA en de Raad van State. Marc Van Gastel : "Meestal gaan onze opdrachtgevers niet verder dan wat statische beelden en tekst die met geluid, overgangen en grafische effekten aantrekkelijk worden gemaakt. Vaak wordt de multimediale inhoud om budgettaire redenen beperkt. "INVESTEREN.Een doorsnee multimedia-specialist gebruikt zo'n 7 tot 10 programma's om aan het eindprodukt te geraken. Klassiek zijn Adobe Photoshop voor het bewerken van foto's, RayDream Designer voor driedimensionale effekten, en Morph voor morfologische overgangen. Adobe Illustrator wordt vaak gebruikt voor het tekenmateriaal en het creëren van logo's.Voor de aanmaak van muziek kan de specialist gebruik maken van Performer, een pakket dat via een MIDI-interface een Roland SC-88 syntesizer aanstuurt. Voorts moet de projektontwikkelaar vertrouwd zijn met QuickTime voor MacOS en Windows (een software-instrument om filmpjes op een computer af te spelen), script- en programmeertalen zoals Lingo en C++, geluidsbewerkingsprogramma's, enzovoort. De uiteindelijke multimedia-prezentatie wordt samengesteld in Macromedia Director of Authorware.Het ontwikkelen van cd-romprezentaties vergt dan ook belangrijke investeringen, die trouwens kontinu moeten doorgaan om de technologische ontwikkeling bij te houden. Christel de Maeyer spreekt van minstens 500.000 frank per jaar, en dat behelst dan alleen de basissystemen. Voor video- en geluidsbewerking doet Think & Touch immers een beroep op externe bureaus.PRODUKTIECYCLUS.De ontwikkeling van de cd-rom begint met een planning en een budgettering, daarna volgt het ontwerp en de produktie, dan de testfaze en tenslotte de oplevering.De tweede faze is de belangrijkste en meest kreatieve. Marc Van Gastel : "Eerst ontwerpen we de noodzakelijke struktuur op papier : welke navigatiemogelijkheden er zijn, of de struktuur lineair of hiërarchisch is, enzovoort. Voorts worden de zogenoemde storyboard en de gebruikersinterface aangemaakt. Dit gebeurt allemaal in nauw overleg met de klant. Dan moeten we het platform voor de aanmaak kiezen. "Het platform is een belangrijke keuze. Sommige cd-roms kan men alleen afspelen vanop een pc, andere alleen vanop een Macintosh. Een vervelende beperking en bovendien overbodig. Marc Van Gastel : "De cd-rom kan ook op een hybriede manier worden opgebouwd. Dan kan hij worden afgespeeld op beide platforms. " Een systeem dat door Think & Touch in praktijk wordt gebracht. Christel de Maeyer : "Terwijl we aan het projekt werken op de Macintosh, wordt het synchroon omgezet naar Macromedia voor Windows. Doe je dat niet, dan kan je voor zeer onaangename verrassingen komen te staan. "Als de cd-rom af is, wordt hij gekompileerd (de klant kan er dan gewoonlijk zelf niets meer aan veranderen).Om de prezentatie af te spelen, maakt de ontwikkelaar gebruik van een player, een soort leessoftware voor multimedia-dokumenten. Om een hybriede cd-rom aan te maken, is het belangrijk dat het aanmaak- en leesprogramma zowel op het Macintosh- als op het pc-platform draait, daarom valt de keuze van de professional vaak op Macromedia Director.DISTRIBUTIE.Pas dan volgt het aanmaken van de cd-rom masterschijf, gewoon door het projekt vanaf de harde schijf te kopiëren naar een cd-recorder een apparaat dat niet alleen cd's leest, maar ook opneembare, geformatteerde cd-schijfjes "beschrijft". Eenmaal de masterschijf is aangemaakt, is de kreatieve faze van het projekt rond. De klant kan van de master-cd kleine hoeveelheden cd's aanmaken van acceptabele kwaliteit.Hij kan echter ook de masterschijf in glas laten aanmaken door een gespecializeerd bedrijf en daarvan voor zo'n 80 frank per stuk grote hoeveelheden cd's van hoge kwaliteit laten dupliceren. Het mastering-proces duurt ongeveer 12 uren en kost tussen 40.000 en 100.000 frank.Marc Van Gastel : "En dan hebben we het nog niet gehad over de keuze van het juiste lettertype dat zowel op Mac als op pc goed overkomt, de keuze van het geluidsformaat, MIDI-mapping, kleurkeuze, grafische formaten, videoformaten, enzovoort... "Multimedia-cd's mogen dan high-tech zijn, voorlopig is het een zeer arbeidsintensieve business.ALPHONS EBERLINMARC VAN GASTEL De vraag naar cd-rom-prezentaties begint, tegelijk met een hele industrie, stilaan van de grond te komen.DE ANTWERPSE HAVEN OP CD-ROM 2,5 uur durende, viertalige multimedia-voorstelling.SENSIBILIZERING VIA CD-I De automobielinspektie geeft uitleg aan de klant.ONTWERPCYCLUS VAN EEN CD-ROM Zeer arbeidsintensieve business.