De Scandinaven van Borealis willen op zeker spelen en plaatsen daarom de Vlaming Joost Schrevens (55) aan de top van Borouge, hun nieuwe joint venture in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) met de plaatselijke oliemaatschappij Adnoc.
...

De Scandinaven van Borealis willen op zeker spelen en plaatsen daarom de Vlaming Joost Schrevens (55) aan de top van Borouge, hun nieuwe joint venture in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) met de plaatselijke oliemaatschappij Adnoc. Schrevens, die vijf jaar aan het hoofd stond van Borealis in Portugal, zal er een fabriek bouwen voor 600.000 ton ethyleen en 450.000 ton polyethyleen, een investering van 1,2 miljard dollar.Als grootste producent in Europa van polyolifinen (polyethyleen voor de verpakkingsindustrie en polypropyleen voor vezels en films) zocht Borealis een productiepoot buiten de thuismarkt. Schrevens (burgerlijk ingenieur) heeft zijn sporen verdiend in een structuur die gedomineerd wordt door Zweden, Finnen en Noren - de oorspronkelijke partners van de joint venture tussen Statoil en Neste (later ÖMV-Ipic). Maar hij heeft vooral bewezen overweg te kunnen met vreemde culturen. In Abu Dhabi zal dat één van de grootste uitdagingen worden. Schrevens zal er als chief executive officer (CEO) de leiding hebben over 500 werknemers: 80 Europeanen van verschillende herkomst, 150 " locals" en de anderen afkomstig uit Jordanië, Libanon, India, Pakistan en de Filipijnen. "Scandinaven zijn ervan overtuigd dat zij het beste model hebben: respect voor het individu, gecombineerd met inspraak en gemeenschapszin. Maar ze leerden dat je dit niet zomaar kunt overplanten. Zoals de cultuurmanager Geert Hofstede bij IBM heeft aangetoond, is het een illusie te denken dat een bedrijfscultuur de lokale culturen kan domineren. De Scandinaven hebben dat ingezien met onze vestiging in Portugal," zegt Schrevens. Daar slaagde Schrevens erin een wegens herstructureringen verziekte sfeer om te draaien. "Dat kan je alleen door inleving in de plaatselijke cultuur. We hadden daar managers die de Anjerrevolutie hadden meegemaakt, de overgang in 1974 van veertig jaar dictatuur naar democratie. Vanuit hun geschiedenis hebben die mensen meer moeite met ontslagen; een manager die de confrontatie aangaat met de vakbonden vráágt om moeilijkheden. Inzicht daarin is noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering." In Portugal leerde Schrevens de taal, bestudeerde de geschiedenis en bezocht historische plaatsen. Hij doet nu hetzelfde in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij verwijst naar de ranking van de bevolking in de Emiraten, volgens de afkomst: locals bovenop en de anderen trapsgewijs lager. "Iets wat voor westerlingen totaal uit den boze is, maar dat je niet zomaar kunt negeren in een staat waarvan de autochtone bevolking slechts 250.000 uitmaakt op 2,8 miljoen."