Moyersoen is met 12,3 miljoen omzet het grootste veilinghuis van het land. De verkoper van goederen uit faillissementen is een goede graadmeter van de economie. "De bouwsector komt uit een dal, maar doet het wat beter", signaleert gedelegeerd bestuurder Christophe Moyersoen. "De horeca verwerkt klassiek al veel faillissementen, maar de verwachte klap door de witte kassa bleef uit. De textielsector draait erg slecht, omdat de ketens zich moeilijk kunnen positioneren. Zo kwamen we tussen voor een aantal winkels van McGregor en Gaastra, die in de WCO-procedure zaten."
...