Standbeelden in parken en op campussen, logo's van universiteiten, namen van gebouwen en straten: de VS en Europa vallen ten prooi aan een symboleninquisitie die de restanten van een verondersteld onrechtvaardig verleden wil elimineren. Waar komt die onverdraagzaamheid tegenover onze geschiedenis vandaan?
...