Een nettowinst voor belastingen van 34,5 miljoen euro, waarop bovendien geen belastingen werden betaald. Dat resultaat boekte de nv Bombardier Transportation Belgium in het boekjaar 2015. Daarmee haalt het bedrijf de dertiende plaats in de provincietop van West-Vlaanderen.
...

Een nettowinst voor belastingen van 34,5 miljoen euro, waarop bovendien geen belastingen werden betaald. Dat resultaat boekte de nv Bombardier Transportation Belgium in het boekjaar 2015. Daarmee haalt het bedrijf de dertiende plaats in de provincietop van West-Vlaanderen. Brengt het getal dertien echt ongeluk? Want de omzet boerde fors achteruit: van 253 miljoen euro in 2014 naar 197 miljoen euro in 2015. Het resulteerde in een bedrijfsverlies van 249.892 euro. Dat er toch nettowinst was, wordt verklaard door een extra functie van de Brugse vestiging van de Canadese beursgenoteerde groep. Brugge verschaft leningen aan andere filialen, en speelt dus interne bank. Voor die leningen krijgt Brugge intresten, en die verklaren de nettowinst: die komt uit de financiële opbrengsten. Op een balanstotaal van 1,1 miljard euro had Bombardier Brugge in 2015 voor 758 miljoen euro overige vorderingen (dat zijn de leningen aan de andere filialen) en 80 miljoen euro liquide middelen. Ook het eigen vermogen is aanzienlijk: 888 miljoen euro. Belastingen betaalde de onderneming niet, met dank aan de notionele-intrestaftrek (12 miljoen euro) en aftrekbare fiscale verliezen uit het verleden (23 miljoen euro). Maar ondanks die op het eerste gezicht mooie balanscijfers, is de fabriek in Brugge niet echt goed bezig. Het aantal werknemers daalde van 740 in 2013 naar 586 in 2015. De reden? Bombardier bouwt treinen en trams op een Europese markt die het goed doet. "Maar wij moeten onze competitiviteit verbeteren, vooral tegen de toegenomen concurrentie uit Oost-Europa en Azië", vindt Mieke Delariviere, de woordvoerder van Bombardier Transportation voor de Benelux. Bovendien ontvouwde de Canadese moeder vorig jaar een besparingsplan. Van de 71.000 werknemers wereldwijd worden er 14.500 de laan uitgestuurd. Dat is een bijkomende uitdaging voor de fabriek in Brugge, die sinds 2015 vooral uitlopende contracten afhaspelt. Brugge werkt voor de Franse SNCF, het openbaarvervoerbedrijf RATP in Parijs en maakt trams voor De Lijn. Voor NMBS bouwt Brugge in tandem met het Franse Alstom dubbeldektreinen. Brugge bekleedt ook bistrowagons voor de Zwitserse spoorwegen. De onderneming werkt wel aan een grote order van 175 trams voor MIVB. Die werd eind november vorig jaar toegewezen aan een Spaanse constructeur, maar die beslissing wordt aangevochten voor de Raad van State. De vakbonden vrezen bovendien voor erger. Begin maart werd beslist dat een deel van de activiteiten wordt overgeheveld naar de Bombardier-fabriek in Crespin. Die wordt in de groep een 'leidende fabriek'. "De las- en schilderwerken verhuizen eventueel naar de Noord-Franse vestiging", nuanceert Mieke Delariviere. "Maar Brugge blijft een specialist in eindassemblage, testen en indienststelling van voertuigen." Brugge doet ook de service van de geleverde rijtuigen. Wat de gevolgen zullen zijn voor de personeelsbezetting is nog niet duidelijk. Maar een groeiscenario ziet er anders uit. Wolfgang RieplBrugge verschaft leningen aan andere filialen, waarvoor het intresten krijgt. Dat verklaart de nettowinst. "Wij moeten onze competitiviteit verbeteren, vooral tegen de toegenomen concurrentie uit Oost-Europa en Azië"