VOOR OP SCHEMA.
...

VOOR OP SCHEMA.In maart vorig jaar viel de beslissing : Jan De Nul en zijn Argentijnse partner Emepa (die samen onder de naam Hidrovia opereren) haalden het miljardencontract voor het uitbaggeren van de Paraná binnen voor de neus van gereputeerde concurrenten als het Nederlandse Boskalis, de landgenoten van Dredging en de Amerikanen van Great Lakes. Volgens area manager Alan Lievens heeft De Nul zijn uitverkiezing aan twee dingen te danken : "Wij boden de laagste prijs en wij hadden onmiddellijk genoeg (aangepaste) schepen ter beschikking." In het Nederlandse zakenblad Quote klagen de Nederlandse baggeraars dat De Nul door zijn familiale structuur het met minder winstmarge kan stellen. De Argentijnen zetten er haast achter : in drie maanden tijd moest het werk aangevangen zijn, een termijn waarop de baggeraar zijn schepen ter plaatse moest krijgen en meer dan honderd werknemers mobiliseren.De baggerconcessie geldt voor 10 jaar, maar kan met dezelfde periode verlengd worden. Het contract heeft naar schatting een waarde van 635 miljoen dollar (meer dan 18 miljard frank), waarvan er 395 miljoen rechtstreeks door de Argentijnse regering wordt betaald dat deel wordt verzekerd door de Belgische Delcredere en de rest wordt geïnd door middel van een tolheffing op schepen die dankzij de verdieping de rivier op kunnen. Van die 18 miljard is 80 % voor Jan De Nul, de rest voor de Argentijnse partner. Het contract voorziet in verschillende fasen. De eerste fase liep af op 31 december jl. en hield de verdieping in van de Rio de la Plata en de Paraná tot op 28 voet (en tot 22 voet voor het hoger gelegen deel). Vanaf 1 januari mocht dan met het innen van het tolgeld begonnen worden. De Nul haalde de eerste deadline ruimschoots en ging zelfs op de meeste plaatsen tot op 32 voet. Lievens : "Door iets dieper te graven, maken we het onderhoud makkelijker. Want onvermijdelijk gaat er zich terug zand en slib afzetten in de vaargeul."De komende twee jaar moet de rivier tot op 32 voet verdiept worden. De overblijvende jaren van de concessie moeten worden volgemaakt met onderhoud. De partner Emepa doet zijn duit in het zakje door te zorgen voor de bebakening van de rivier.Het Argentijns contract is het grootste uit de geschiedenis van De Nul, dat goed boert de laatste jaren. Na het Suez-kanaal (2,5 miljard frank) en het zgn. baggerkontrakt van de eeuw, de luchthaven Chek Lap Kok in Hongkong (goed voor 12 miljard) in 1992, sleepten de Oost-Vlamingen ook dit jaar een belangrijke opdracht in de wacht. Op de Filipijnen, waar aan de Smokey Mountain een modern havencomplex moet worden gebouwd, kreeg De Nul een contract van 1,8 miljard frank. Ook in Mexico is De Nul actief en in Peru is het in de running voor een groot contract.