Vorige week bereikten de vakbonden van de cipiers een sociaal akkoord met de regering. Hun leden in Vorst staakten bij het ter perse gaan echter voort. Gooien de gevangenisbewakers met hun koppigheid hun eigen ruiten in? Hier en daar gaan immers stemmen op voor een (gedeeltelijke) privatisering van het gevangeniswezen. De idee wordt verdedigd door professor criminologie Marc Cools(VUB)...

Vorige week bereikten de vakbonden van de cipiers een sociaal akkoord met de regering. Hun leden in Vorst staakten bij het ter perse gaan echter voort. Gooien de gevangenisbewakers met hun koppigheid hun eigen ruiten in? Hier en daar gaan immers stemmen op voor een (gedeeltelijke) privatisering van het gevangeniswezen. De idee wordt verdedigd door professor criminologie Marc Cools(VUB), die als expert verbonden is aan het liberale kabinet van Justitie. MARC COOLS (VUB). "Gedeeltelijk wel, daar ben ik van overtuigd. Dat de cipiers die contact hebben met de gevangenen overheidsambtenaren blijven, kan ik nog begrijpen. Maar waarom blijft de 'koude' bewaking - de beveiliging van de toegang en dergelijke - een overheidstaak? Ook de catering, het vervoer van niet-gevaarlijke gevangenen en de inning van geldboetes gebeuren best door privé-ondernemingen." COOLS. "De tussenkomst van de privé via service level agreements - duidelijke afspraken over de te verlenen dienst - leidt altijd tot een kostenbesparing en een efficiënt beheer." COOLS. "Neen. Een socialistische Franse regering schakelt met succes Sodexho in bij het beheer van gevangenissen. De Britse premier Tony Blair (Labour) was bij zijn aantreden principieel tegen particulier beheerde gevangenissen, maar heeft zelf twee nieuwe privé-instellingen laten inrichten. In Nederland - toch geen extreem liberaal land - worden boetes geïnd door het particuliere Justitieel Incassobureau. En ook in België zijn privé-organisaties als Caritas al lang actief in de resocialisering van gedetineerden. "Wetenschappelijk onderzoek toont trouwens aan dat de gedetineerden het beheer door de als klantvriendelijk ervaren privé-sector verkiezen boven de tussenkomst van de overheid."COOLS. "Het is vandaag in België nog onbespreekbaar, zelfs bij de Franstalige liberalen. Maar ooit zullen we deze discussie moeten voeren. België wordt stilaan een eiland binnen het Europese strafuitvoeringsbeleid. De privatisering van de strafuitvoering is een kwestie van tijd." H. B. [{ssquf}]