Vorige week legde de Europese Commissie aan de lidstaten twee lijsten voor met strafheffingen op Amerikaanse producten. Die sancties zijn een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die de VS heeft genomen om zijn markt tegen Europees staal te beschermen. De vraag rijst wat de gevolgen van de verschillende sancties voor de Belgische bedrijven zullen zijn die tijdens een of andere fase van het produc...

Vorige week legde de Europese Commissie aan de lidstaten twee lijsten voor met strafheffingen op Amerikaanse producten. Die sancties zijn een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die de VS heeft genomen om zijn markt tegen Europees staal te beschermen. De vraag rijst wat de gevolgen van de verschillende sancties voor de Belgische bedrijven zullen zijn die tijdens een of andere fase van het productieproces met staal te maken hebben. Robert Jaspard, die bij de federatie Agoria de staalsector van nabij volgt, is niet overmatig bezorgd. ROBERT JASPARD (AGORIA). "Dramatisch is de situatie niet, maar we moeten toch waakzaam blijven. De heffingen die de Amerikanen voor bepaalde Europese producten willen opleggen, hebben geen betrekking op metaalproducten die al eens diepgaand bewerkt zijn, wat het geval is voor de producten die het gros van de Agoria-leden fabriceren. Alleen de import van zeer specifieke producten zoals buizen en roestvrije staaldraad zijn onderhevig aan nieuwe Amerikaanse invoerheffingen. Maar die liggen veel lager dan de heffingen op zuivere staalproducten." JASPARD. "Het gaat onder meer om bijkomende tolrechten op een vijftiental staalproducten. De bedoeling van de maatregel is te voorkomen dat niet-Europese landen die hun producten niet in Amerika kwijt kunnen, de Europese markt zouden overspoelen. Het is wel een tijdelijke maatregel." JASPARD. "De Europese staalmarkt vertegenwoordigt ongeveer 162 miljoen ton. Daarvan wordt 136 miljoen binnen Europa geproduceerd. Neem daar nog bij dat de markt wereldwijd met een overcapaciteit kampt, dus denk ik niet dat we voor een tekort hoeven te vrezen. Wel is het zo dat Europa in de richting van een nettostaalimporteur is geëvolueerd. Daarom vind ik het jammer dat sectoren als de onze die afnemers zijn van staal, niet betrokken werden bij de onderhandelingen rond Europese tegenmaatregelen, want die zullen in de toekomst onvermijdelijk voor een prijsstijging zorgen." JASPARD. "Ja. De staalmarkt is nu eenmaal een mondiale markt geworden. Agoria-leden werken via een netwerk van groothandelaars." A.M. [{ssquf}]