Een van mijn ontslagen werknemers voelt zich benadeeld door de redenen voor het ontslag die ik vermeld heb op zijn C4-formulier. Hij dreigt ermee een klacht neer te leggen en een schadevergoeding te eisen. Heeft hij daar het recht toe?

Op het einde van de arbeidsperiode moet de werkgever het werkloosheidsbewijs (het formulier C4) overhandigen aan de werknemer. Dit document omvat onder andere een rubriek 'De juiste oorzaak van de werkloosheid' die de werkgever moet invullen. Met dit document kan de werknemer naar een uitkeringsinstelling gaan om een werkloosheidsuitkering aan te vragen. Als de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) op basis van de oorzaak van de werkloosheid zoals v...

Op het einde van de arbeidsperiode moet de werkgever het werkloosheidsbewijs (het formulier C4) overhandigen aan de werknemer. Dit document omvat onder andere een rubriek 'De juiste oorzaak van de werkloosheid' die de werkgever moet invullen. Met dit document kan de werknemer naar een uitkeringsinstelling gaan om een werkloosheidsuitkering aan te vragen. Als de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) op basis van de oorzaak van de werkloosheid zoals vermeld op de C4 meent dat de werknemer ontslagen werd als gevolg van een verkeerde houding, dan kan deze (gedurende 4 tot 26 weken) uitgesloten worden van een werkloosheidsuitkering. Een geschil dat beslecht werd door het arbeidshof van Luik herinnert de werkgevers eraan dat ze de rubriek 'De juiste oorzaak van de werkloosheid' op het C4 heel nauwgezet moeten invullen. Een werknemer die aangeworven werd voor onbepaalde tijd, werd via een aangetekende brief op de hoogte gesteld van zijn ontslag met onmiddellijke ingang, zonder vermelding van enige reden en met aankondiging van de betaling van een ontslagvergoeding. Het C4-formulier dat daarop naar de werknemer werd gestuurd, omvatte de volgende precieze oorzaken van het ontslag: "Klachten van klanten - Gebrek aan hygiëne - Slechte verstandhouding binnen het kantoor en dit ondanks mondelinge waarschuwingen tijdens een vergadering - Maakt van de werkuren gebruik om naar pornografische websites te surfen". Het hof oordeelde dat de vermelding van zulke redenen, als ze onjuist zouden blijken, een fout van de werkgever zou inhouden en dat deze fout zowel een moreel als een materieel nadeel zou kunnen teweegbrengen bij de werknemer. Het morele nadeel bestaat in het lijden van de werknemer die onterecht beschuldigd wordt van laakbaar gedrag. Het materiële nadeel bestaat in de sanctie die de RVA oplegt aan de werknemer of in de moeilijkheden die hij zou kunnen ervaren bij outplacement. Daarom raden we werkgevers aan goed na te denken over wat ze als juiste oorzaak van de werkloosheid op het C4 vermelden. Als er kan worden aangetoond dat het gaat om valse of beledigende klachten, riskeren werkgevers een schadevergoeding wegens willekeurig ontslag aan hun werknemer te moeten betalen. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.