L ieven Denys, docent internationaal en Europees fiscaal recht, bond in 1996 de kat de bel aan. Hij wees er toen op dat deze twee Belgische beurstaksen niet in overeenstemming waren met de Europese regelgeving. Europa verbiedt immers taksen op het aantrekken van nieuw kapitaal. Belastingen op transacties met bestaande effecten (aandel...

L ieven Denys, docent internationaal en Europees fiscaal recht, bond in 1996 de kat de bel aan. Hij wees er toen op dat deze twee Belgische beurstaksen niet in overeenstemming waren met de Europese regelgeving. Europa verbiedt immers taksen op het aantrekken van nieuw kapitaal. Belastingen op transacties met bestaande effecten (aandelen, obligaties en beleggingsfondsen) blijven echter toegelaten. Een en ander werd vorige maand bevestigd in een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. LIEVEN DENYS (DOCENT FISCAAL RECHT). "In principe wel. Maar het precieze bedrag is mij niet bekend. Toch zal het zo'n vaart niet lopen. De verjaringstermijn is beperkt tot twee jaar, tenzij de slachtoffers willen procederen omdat de Belgische overheid al sinds 1996 wist dat ze in de fout ging. De gedupeerde belastingplichtigen moeten ook met de nodige documenten bewijzen dat de banken deze belastingen voor hen betaald hebben. Bovendien gaat het om kleine bedragen, maximum 375 euro per dossier. Wie heeft daar een administratieve lijdensweg voor over?" DENYS. "Nee. In het huidige informaticatijdperk, waarin kapitaal met één toets op het klavier van de ene naar de andere kant van de aardbol verschuift, maakt deze maatregel geen kans meer. De uitspraak van het Europese Hof is zelfs een reden te meer om over te schakelen op een gedepersonaliseerde belasting op het vermogen waarbij men rekening houdt met de privacy van iedere burger of vennootschap. Zo worden alleen de bemiddelaars, die geld verdienen aan de transacties, belast." DENYS. "Toch niet. Net als de beurstaks op bestaande effecten is de Tobintaks een indirecte belasting op de overdracht van kapitaal en dus toegelaten." E. P.Het lijkt ondenkbaar, maar precies sinds de invoering van de wet Vrijwaring Concurrentievermogen is onze loonhandicap toegenomen.