Gent, stad van opstand gaat over de weerbarstige, rebellerende, eigenzinnige, ...

Gent, stad van opstand gaat over de weerbarstige, rebellerende, eigenzinnige, stijfkoppige, tegendraadse Gentenaars. Ze hebben de voorbije duizend jaar gerevolteerd tegen koningen en keizers, wereldlijke en religieuze machthebbers. Van de volksmennerij van Jacob van Artevelde tot de opstand tegen Keizer Karel, van de Beeldenstorm tot het orangisme, van de arbeidersopstanden tot de hippies.