Baas worden van een bedrijf waarvan het personeel u ooit nog gesekwestreerd heeft. Het is niet niks. Maar dat komt goed uit, want Libert Froidmont houdt niet van banale zaken. De man die door het Waalse Gewest werd aangesteld tot voorzitter-gedelegeerd bestuurder van de Forges de Clabecq is iemand die de handen niet uit de mouwen zou steken als hij niet zeker was dat er iets kon worden ondernomen. Redden wat er te redden valt ?
...

Baas worden van een bedrijf waarvan het personeel u ooit nog gesekwestreerd heeft. Het is niet niks. Maar dat komt goed uit, want Libert Froidmont houdt niet van banale zaken. De man die door het Waalse Gewest werd aangesteld tot voorzitter-gedelegeerd bestuurder van de Forges de Clabecq is iemand die de handen niet uit de mouwen zou steken als hij niet zeker was dat er iets kon worden ondernomen. Redden wat er te redden valt ? "Het wordt in elk geval een groot waagstuk," zegt een van zijn naaste medewerkers. Libert Froidmont ziet het eerder als een "moeilijke opdracht". Hij nam zijn besluit snel en zonder aarzelen. Als vice-voorzitter van Sowagep, een dochter van de Waalse Gewestelijke Investeringsmaatschappij (SRIW), die een portefeuille heeft die uitpuilt van de probleembedrijven, heeft Froidmont in ieder geval een goede voorbereiding gekregen voor zijn nieuwe baan. En als manager van de SWS, de Société Wallonne pour la Sidérurgie, deed hij ook heel wat kennis op over de staalsector. In kringen van het Waalse Gewest, zo wordt gefluisterd, zou er zelfs geen betere staalkenner zijn. Sinds twee jaar zetelde Froidmont in de raad van bestuur van Forges de Clabecq. Een prima observatiepost om de beheersfouten in te schatten. "Ook al konden zelfs ervaren bestuurders zoals Gandois en Boël zich nauwelijks de gruwelen voorstellen die de audit aan het licht gebracht heeft," zoals Pierre Lemercinier, voorzitter van de SWS, onlangs nog beklemtoonde. Door zelf dat extern onderzoek te bestellen, bracht hij het hele raderwerk aan het draaien. Libert Froidmont houdt van een prima wijntje, een goede sigaar en lekker eten, maar hij is ook een workaholic. Toen het Fonds voor de Herstrukturering van de Nationale sectoren van het Waalse Gewest (FSNW), de voorloper van Sowagep en SWS, nog in Brussel gevestigd was, bleef het venster van zijn kantoor vaak tot laat in de nacht verlicht. Als jurist voer Froidmont zijn hele loopbaan lang een socialistische koers. Eerst aan het Instituut Vandervelde, daarna in de beheersmaatschappijen van de participaties van het Waalse Gewest. Als Spitaels-getrouwe onderhoudt hij een soms gespannen verhouding met de huidige voorzitter van de Waalse regering, Robert Collignon. Toen men hem in 1995 opzadelde met een pottenkijker, door André Cremer te benoemen tot tweede vice-voorzitter van Sowagep, werd hij letterlijk witgloeiend van woede. Door zich tot aan zijn nek onder te dompelen in het staal van Clabecq, wil Libert Froidmont misschien ook bewijzen wat hij waard is. "Hij gaat afzien," voorspelt een van zijn naaste medewerkers. "Het is immers iemand die zijn ideeën met overtuiging verdedigt. En hij is ook een idealist. Een van die socialisten die nog begiftigd is met echte sociale gevoelens."LIBERT FROIDMONT (FORGES DE CLABECQ) Er bestaat geen betere staalkenner, zo wordt in kringen van het Waalse Gewest gefluisterd.