Dat het belangrijk is buitenlandse investeringen aan te trekken, is een open deur intrappen. Sinds lang worden maatregelen getroffen en wetten aangenomen die België in het vizier van buitenlandse investeerders moeten brengen. Fiscale stimuli zijn daarvoor het middel bij uitstek. Daarnaast speelt ook de vraag een rol of de investering kan worden ingebed in een ontwikkeld vennootschapsbestel. Wellicht trekt een geavanceerd vennootschapsrecht op zich geen investeerders aan. Maar kandidaten kunnen wel afhaken als ze het gevoel krijgen dat ze in een onvoldoende ontwikkelde wettelijke omgeving moeten opereren.
...

Dat het belangrijk is buitenlandse investeringen aan te trekken, is een open deur intrappen. Sinds lang worden maatregelen getroffen en wetten aangenomen die België in het vizier van buitenlandse investeerders moeten brengen. Fiscale stimuli zijn daarvoor het middel bij uitstek. Daarnaast speelt ook de vraag een rol of de investering kan worden ingebed in een ontwikkeld vennootschapsbestel. Wellicht trekt een geavanceerd vennootschapsrecht op zich geen investeerders aan. Maar kandidaten kunnen wel afhaken als ze het gevoel krijgen dat ze in een onvoldoende ontwikkelde wettelijke omgeving moeten opereren. Het bewustzijn dat het vennootschapsrecht belangrijk is, is aanwezig. Een groot aantal hoogleraren heeft zich verenigd in de vzw Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht om het vennootschapsrecht te moderniseren. Net zoals het fiscale recht bestaat ons vennootschapsrecht uit een aantal archaïsche restanten en door reparatiewetten toegevoegde koterijen. Door de inertie van de politieke besluitvorming hebben we door de jaren de aansluiting verloren met wat internationaal wordt ervaren als een modern vennootschapsrecht. Het initiatief van het gezelschap universiteitsprofessoren is niet alleen lovenswaardig, het is noodzakelijk. Maar niemand twijfelt eraan dat dit een werk van lange adem is. Het is gezond en realistisch ervan uit te gaan dat als niet alles kan, dan maar moet worden gedaan wat wel kan en minstens wat absoluut nodig is. De wijze waarop we omgaan met de vennootschapsidentiteit en het aandeelhouderschap is niet meer van deze tijd. Afgelopen zomer werd het pijnlijk duidelijk hoe kinderlijk eenvoudig identiteitsfraude met vennootschappen wel is. Zonder enige moeite kunnen nepbestuurders hun valse aanstelling laten publiceren in het Belgische Staatsblad. Dat voorval kwam ruim aan bod in de pers. Maar iedere praktijkjurist die zich inlaat met vennootschappen, botst een aantal keren per jaar op de oude, onverteerde en niet-gemoderniseerde knokels van het vennootschapsrecht. Ook hoe we met het aandeelhouderschap omgaan, is niet van deze tijd. Aandelen hebben een grote waarde, maar het bestaan van het aandeelhouderschap wordt bewezen met de -- meestal handmatige -- inschrijving in het aandelenregister. Daarvoor bestaat volstrekt geen formeel kader. Het ligt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. U hoeft geen kenner te zijn om zich in te denken wat iemand met kwade bedoelingen aan malversaties kan plegen in dat aandelenregister, wat eigenlijk niet meer is dan een boek. De nood is dus hoog. Minister voor de Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) verenigde een select groepje digitale experts. Die elite, Digital Minds for Belgium, moet België in haar bestuur en wetgeving meevoeren in de digitale revolutie. Hier is werk aan de winkel, in het belang van de economie en het land. Maak samen met de minister van Justitie en vennootschapsrechtelijke experts snel werk van een onkreukbare en onkraakbare digitale identiteit voor vennootschappen. De ondernemerswereld zal u dankbaar zijn. Ook de staatskas zal er wel bij varen. Zelfs uit onverwachte hoek zal er winst komen, al was het maar omdat de rechtbanken dan niet langer overbelast worden met vennootschapsrechtelijke betwistingen die kunnen worden vermeden. De auteur is advocaat-vennoot bij Tuerlinckx Fiscale Advocaten.JAN TUERLINCKXHet vennootschapsrecht bestaat uit een aantal archaïsche restanten en door reparatiewetten toegevoegde koterijen.