EUFORISCH ?
...

EUFORISCH ?Op 27 augustus '96 gaat de tweede GSM-aanbieder Mobistar in België officieel van start. Nauwelijks twee maanden daarvóór nam Kleinwort Benson Securities ( KBS) een Britse dochter van de Dresdner Bank Group de marktkansen van de operator nauwgezet onder de loep. Het baseerde zich daarvoor op het groeimodel van de Britse beursgenoteerde mobilofoonoperator Orange. "Mobistar blijkt zeer conservatief te zijn in de voorspelling van zijn eigen winstmarges," stelt analist Quentin Quarterman vast. "Maar zijn tijdschema om break-even te halen in '99 oogt iets optimistischer twee jaar vroeger dan wat Orange aangeeft." Quarterman hield met beide criteria rekening en kwam zo tot een nieuw geïntegreerd basismodel (zie tabel). Daaruit blijkt dat de nettowinst in 2002 50 % hoger ligt dan wat Mobistar zélf heeft gebudgetteerd. Bovendien is het (bruto)dividend dat Telinfo in 2002 van Mobistar kan incasseren, groter dan de totale winstverwachting van de Telinfo-groep in '96 namelijk 305 miljoen frank. Op basis van deze rooskleurige cijfers leidt hij dan (via de net present value-methode) de huidige waarde van het 10 %-belang van Telinfo in Mobistar af : pakweg 3,2 miljard frank. Hiermee geconfronteerd blijft John Cordier verrassend kalm. "Ik denk dat ze er niet ver naast zitten," zegt hij. "Kijk alleen maar naar Belgacom en hoe belangrijk het mobiele gebeuren dáár is geworden." Toch blijft Patrick Wollenberg, analist bij Iris ( Institute for Research and Investment) sceptisch. "Het belang van het 10 %-aandeel in Mobistar voor Telinfo moet niet worden overschat," schrijft hij. "Allereerst haalt Telinfo inkomsten uit de aan Mobistar te verlenen diensten. De komende vijf jaar betekent dit een extra omzet van circa 200 miljoen frank per jaar ( nvdr voor 1996 zegt Cordier zelf maar 150 miljoen te verwachten). Dit is slechts 3 % van de totale omzet van Telinfo." Daarnaast is hij ervan overtuigd dat de prognoses van Mobistar inzake penetratiegraad van GSM in België namelijk 12,6 % in het jaar 2000 "zeker niet overdreven optimistisch" zijn. "Voor Nederland taxeren wij een toename van de penetratiegraad tot 15 % in het jaar 2000 (ten opzichte van 1,7 % op 1 januari '96)," aldus Wollenberg. "En de penetratie van GSM in België is op dit ogenblik nog laag, namelijk 2,0 %. Dit is beneden het West-Europese gemiddelde van 2,6 %." Of zoals John Cordier pleegt te zeggen : wait and see.