De afgelopen weken werd er stevig onderhandeld tussen de Europese Commissie en het Belgische ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Inzet was de nieuwe Maribel-regeling, de lastenverlaging voor arbeiders. De man die tekende voor dit uiterst belangrijke akkoord is Guy Cox, kabinetschef van minister Miet Smet. "Het is een collectief werk geweest," relativeert de 46-jarige Cox. "Ik heb wel de meeste besprekingen gevoerd met de Commissie en de sociale partners. Maar het uittesten van de verschillende mogelijke formules hebben we in gr...

De afgelopen weken werd er stevig onderhandeld tussen de Europese Commissie en het Belgische ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Inzet was de nieuwe Maribel-regeling, de lastenverlaging voor arbeiders. De man die tekende voor dit uiterst belangrijke akkoord is Guy Cox, kabinetschef van minister Miet Smet. "Het is een collectief werk geweest," relativeert de 46-jarige Cox. "Ik heb wel de meeste besprekingen gevoerd met de Commissie en de sociale partners. Maar het uittesten van de verschillende mogelijke formules hebben we in groep gedaan." Guy Cox, een Limburger van afkomst maar wonend in het Antwerpse, is sinds '89 kabinetschef op Tewerkstelling en Arbeid, de eerste drie jaar bij Luc Van den Brande, daarna bij Miet Smet. Een lange periode, die blijkbaar begint door te wegen. "Als de minister het me toestaat, ruim ik plaats voor nieuw bloed," bekent hij. "Hoewel het in de huidige politieke situatie misschien een vervelend moment is om te abdiceren en vooral om andere mensen te vinden. Het is vandaag eerder een nadeel als je op je curriculum een kabinetsfunctie vermeldt." Guy Cox wil opnieuw een normaal leven leiden. Zijn werkdag begint om 8 uur 's ochtends en eindigt ten vroegste om half tien 's avonds, de helft van de week nog later. De weekends zijn onvoorspelbaar, maar wél zeker is dat hij zelden vrije weekends heeft. "Je pleegt roofbouw op jezelf, maar dat is overzienbaar. Je pleegt echter ook roofbouw op je gezin, en dat is minder overzienbaar," zegt Guy Cox. Cox is getrouwd. Zijn echtgenote werkt in de informaticabranche. Hun twee kinderen zijn 17 en 19 jaar oud. De 19-jarige zoon studeert rechten, de 17-jarige dochter zit nog op de middelbare school. "Ik heb ze in '89 voor het laatst gezien," zegt Cox schamper. Het is ook van die tijd geleden dat hij nog eens een tennisracket heeft vastgehad.Als Cox nu stopt, is zijn bedje al gespreid. In '93 slaagde hij voor een examen van sociaal bemiddelaar. Hij is verantwoordelijk voor onder meer de sectoren verzekeringen en metaal. Zolang hij op het kabinet werkt, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter.Guy Cox is een licentiaat in de rechten (UIA) en haalde aan de VUB een bijzondere licentie in het sociaal recht. Na zijn studies ging hij in '77 aan de slag als juridisch adviseur bij de LBC, de bediendencentrale van het ACV. Elf jaar bleef hij daar vooraleer hij overstapte naar het kabinetsleven. In die periode was hij ook rechter en raadsheer in sociale zaken.Guy Cox is een veel gevraagd spreker op voordrachten. Bij de Antwerpse IPO Management School op regelmatige basis. Ook in Sociale Hogescholen is hij een vaak geziene gast. "Maar meestal zijn het toch werkgeversorganisaties die me uitnodigen," zegt Cox met lichte spijt in zijn stem. GUY COX (KABINET TEWERKSTELLING EN ARBEID) Legt er moegestreden het bijltje bij neer. Als zijn minister het hem toelaat.