45 jaar lang was Marc De Buysscher actief bij de politie in Gent. Zijn boek biedt een unieke blik achter de schermen van de politiekantoren en maakt een kritische analyse over de gang van zaken in het korps. Marc De Buysscher maakt brandhout van de politiehervorming die werd ingezet naar aanleiding van een reeks schandalen, zoals de gebrekkige aanpak van het dossier-Dutroux, straks een kwarteeuw geleden.
...

45 jaar lang was Marc De Buysscher actief bij de politie in Gent. Zijn boek biedt een unieke blik achter de schermen van de politiekantoren en maakt een kritische analyse over de gang van zaken in het korps. Marc De Buysscher maakt brandhout van de politiehervorming die werd ingezet naar aanleiding van een reeks schandalen, zoals de gebrekkige aanpak van het dossier-Dutroux, straks een kwarteeuw geleden. Door een radicale en goed bedoelde bevoegdheidsverdeling tussen het federale en het lokale niveau zou de criminaliteitsbestrijding veel efficiënter gebeuren, stelden de voorstanders van de hervorming, waardoor ook de grens tussen politie en rijkswacht verdween. Beide niveaus zouden elkaar versterken, onder meer door een doorgedreven uitwisseling van gegevens. Maar dat draaide anders uit, stelt De Buysscher. Het plan voor een geïntegreerde politie is mislukt, want alles werd eigenlijk opgesplitst. Het gevolg is een gebrek aan coördinatie en een te hoge werklast. De interventiediensten moeten de ene na de andere oproep afhandelen. Wijkagenten kunnen de vragen van de bevolking amper de baas. De recherche is gestopt met het voeren van autonome onderzoeken. Ze wacht af en voert de opdrachten van het parket uit. De Buysscher geeft het voorbeeld van Gent met zijn meer dan 170 aparte diensten. In de praktijk zit het gros van de politiemensen aan de zijn gekluisterd. Dat is zijn grootste punt van kritiek: de oproepen voor meer blauw op straat worden niet gehonoreerd. De ambtenarencultus en het individualisme raken almaar dieper ingeworteld en verklaren een deel van het probleem. Maar de oorzaken van het mank lopende politiebeleid gaan veel verder. Het heeft voor een groot deel te maken met een tekort aan manschappen en middelen. Ondertussen kampt de politie ook met een imagoprobleem. Politiegeweld - echt of vermeend - komt zeer snel in het nieuws. Geweld tegen de politie wordt als normaal beschouwd. Door die mix van factoren ontstaat bij de bevolking de perceptie van een gebrek aan daadkracht bij de politiediensten, vindt de auteur. De sterke toename van de migrantenpopulatie, de verpaupering van bepaalde wijken en het toegenomen drugsgebruik zetten elke dag opnieuw meer druk. Het politiesysteem botst op zijn grenzen.