Het stikstofakkoord beroert al weken de gemoederen. De boeren moeten hun uitstoot minderen. Sommige bedrijven moeten zelfs sluiten. Minister van Lee...

Het stikstofakkoord beroert al weken de gemoederen. De boeren moeten hun uitstoot minderen. Sommige bedrijven moeten zelfs sluiten. Minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) en de Vlaamse Landmaatschappij, die de beruchte rode lijst opstelde, zijn kop van Jut. Jo Brouns (cd&v), sinds een maand Vlaams minister van Landbouw en Economie, pleit voor een sereen debat. Het milieu moet beschermd worden, maar er moet ook rechtszekerheid zijn voor de landbouw, nog altijd een cruciale economische sector in Vlaanderen. "Er is een robuust kader nodig, om te vermijden dat er rechtsonzekerheid ontstaat. Het stikstofakkoord vormt de basis voor het toekomstige vergunningenbeleid. Daarom moeten we goed luisteren naar de bezorgdheden", stelt hij.