De textielsector onderging de voorbije jaren een ingrijpende verandering, en schoof - onder druk van internationale concurrentie, globalisering en krimpende marges - op van een pure industriële sector naar een meer hoogtechnologische en gespecialiseerde industrie. Toch kampt de sector met een imago van oubolligheid en depressie. "Onterecht," roept Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria, de textiel- en houtfederatie.
...

De textielsector onderging de voorbije jaren een ingrijpende verandering, en schoof - onder druk van internationale concurrentie, globalisering en krimpende marges - op van een pure industriële sector naar een meer hoogtechnologische en gespecialiseerde industrie. Toch kampt de sector met een imago van oubolligheid en depressie. "Onterecht," roept Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria, de textiel- en houtfederatie. Maar het beeld is diffuus. Zo gingen er in 2006 ongeveer duizend jobs verloren in de textielsector, terwijl het productievolume met naar schatting 5 % steeg. Tegelijk vinden vele textielbedrijven moeilijk geschoold en gemotiveerd personeel, en zijn de knelpuntvacatures hardnekkig. "Verwacht wordt dat de activiteitstoename in 2007 minder uitgesproken zal zijn en dat het productievolume eerder zal stabiliseren op het niveau van 2006. De terugval van de totale werkgelegenheid in de sector wordt voor 2007 op 3 à 4 % geraamd," aldus Quix. De totale werkgelegenheid in de Belgische textielsector bedraagt ongeveer 33.000 personen. "De stijging van de toegevoegde waarde per werknemer - de laatste jaren met 2 à 4 % per jaar - zet zich voort. Ook in 2007 wordt een stijging van de toegevoegde waarde per werknemer van circa 4 % verwacht. De globale toegevoegde waarde van de textielsector blijft evenwel status-quo, weliswaar op een niveau dat merkelijk hoger ligt dan in het verleden," aldus Quix. Ook de rentabiliteit van de textielbedrijven zal in 2007 naar verwachting stabiliseren rond 4 à 5 % op het eigen vermogen. Gevraagd naar andere factoren die wegen op de textielsector, komt niet verrassend het 'gele gevaar' op de proppen. "De unfaire concurrentie door vooral China en in bepaalde gevallen ook Turkije blijft de textielactiviteit in België en Europa bemoeilijken," zegt Quix. "Onze export wordt nog steeds belemmerd door hoge invoertarieven en niet-tarifaire barrières op verre groeimarkten zoals India en China. De Belgische textielbedrijven moeten ook rekening houden met hoge loon- en energiekosten en met het keurslijf van de milieuwetgeving."Ondersteunende factoren zijn dan weer het vrij hoge consumentenvertrouwen, het prijsmatigende effect van de euro op de invoer, de consolidatiebeweging in bepaalde productgroepen en de marktverruiming door de uitbreiding van de EU. De grote concurrenten van onze textielbedrijven situeren zich voor de tapijtsector vooral binnen Europa, inclusief Turkije. Voor kledingtextiel is Azië en vooral China een gevreesde concurrent. Een antwoord op die concurrentie is technisch textiel, dat nu al 30 % van de toegevoegde waarde van de Belgische textielindustrie uitmaakt. "Ook in 2007 zal dit innovatiegedreven segment verder groeien. Interessante niches zijn vooral terug te vinden in de toepassingen van nanotechnologie en in medische toepassingen. Maar laten we vooral niet vergeten dat België in Europa marktleider blijft voor interieurtextiel."L.D.