Er heerst heel wat optimisme over de toestand van de wereld in 2005, maar niet over Irak. Slechts 35 % van de respondenten in onze jaarlijkse wereldwijde enquête onder de lezers van Economist.com verwacht dat de veiligheidssituatie in Irak er in 2005 op zal vooruitgaan. 65 % denkt van niet. En Irak steekt vlot al zijn rivalen voorbij als het land waar iemand het minst graag wil wonen in 2005.
...

Er heerst heel wat optimisme over de toestand van de wereld in 2005, maar niet over Irak. Slechts 35 % van de respondenten in onze jaarlijkse wereldwijde enquête onder de lezers van Economist.com verwacht dat de veiligheidssituatie in Irak er in 2005 op zal vooruitgaan. 65 % denkt van niet. En Irak steekt vlot al zijn rivalen voorbij als het land waar iemand het minst graag wil wonen in 2005. De algemene barometer van de verwachtingen voor het komende jaar staat nog altijd op 'mooi', ook al zijn de vooruitzichten wat meer overtrokken sinds de enquête van september 2003. Het aantal optimisten overstijgt de pessimisten met bijna twee tegen een. Alles bij elkaar is 34 % van oordeel dat 2005 een beter jaar wordt dan 2004, tegenover 18 % die denkt dat het slechter zal zijn en 48 % die ongeveer hetzelfde verwacht. Een jaar geleden was 44 % optimistisch en slechts 12 % pessimistisch. De wat bedachtzamere stemming heeft meer te maken met ontwikkelingen in de wijde wereld dan met wat de respondenten verwachten voor hun persoonlijke omstandigheden. Die verwachtingen bleven sinds vorig jaar grotendeels ongewijzigd. 52 % verwacht het beter te zullen doen in 2005, 40 % denkt dat zijn persoonlijke economische toestand niet zal veranderen en slechts 8 % denkt er slechter vanaf te komen. Algemeen wordt gedacht dat de economie zal verbeteren, maar de responsmarge is daar minder breed (38 % zegt dat het in 2005 zal beteren, 21 % zegt dat het minder goed zal gaan). Voor de aandelenmarkt: 39 % denkt dat de markt in 2005 zal stijgen, 18 % verwacht een terugval. Een instorting van de dollar en vooral het doorprikken van de vastgoedbubbel worden iets waarschijnlijker geacht. Het aantal respondenten dat verwacht dat de dollar een duik zal maken, is gestegen van 24 % naar 29 %. Een instorting van de woningprijzen wordt verwacht door 41 % in plaats van 39 % vorig jaar. De schrik voor een epidemie als sars is wat afgenomen (slechts 19 % vindt dat nog waarschijnlijk, tegenover 31 % een jaar geleden). De bezorgdheid over het terrorisme is ongeveer dezelfde: bijna een respondent op vier verwacht een grote aanslag van het formaat van 11 september 2001. De bezoekers van Economist.com vormen geen representatief staal van de wereldopinie. Ze zijn Engelstalig, overwegend mannelijk en redelijk rijk. Dat verklaart misschien waarom materiële welvaart vrij laag staat op de lijst van factoren die volgens hen in 2005 het meest van belang zullen zijn voor hun persoonlijke welzijn. Slechts 14 % vindt dat zeer belangrijk. Wat vooral telt, zijn arbeidsvreugde (38 %), politieke en burgerlijke vrijheden (45 %), de relaties binnen het gezin (64 %) en vooral gezondheid (77 %). Maar de resultaten zijn verrassend gelijkmatig gespreid over alle landen, leeftijden en geslachten. De wereld-elite lijkt dus globale waarden te delen. 39 % denkt dat de aandelen-markt zal stijgen, 18 % verwacht een terugval.