Steeds meer ondernemingen testen crowdsourcing en andere manieren om hun mensen ertoe aan te zetten te innoveren. Dat gebeurt al geruime tijd met financiële prikkels.
...

Steeds meer ondernemingen testen crowdsourcing en andere manieren om hun mensen ertoe aan te zetten te innoveren. Dat gebeurt al geruime tijd met financiële prikkels. In 2010 besloot een grote Aziatische IT-dienstverlener een experiment uit te voeren. Medewerkers van het bedrijf konden eerder al suggesties indienen via een intern systeem, maar de onderneming wou nagaan of hen financieel belonen tot betere ideeën zou leidden. Ze besloot dat te testen door het interne systeem te gebruiken. De onderneming wees willekeurig 19 teams (zowat 11.400 werknemers) toe aan een test- of controlegroep. De leden van de testgroep kregen punten voor ideeën die werden uitgevoerd. Die punten konden ze gebruiken in de onlinewinkel van het bedrijf. Alleen het hogere management en de mensen die het beloningsprogramma beheerden, waren op de hoogte van het experiment, dat over dertien maanden liep. Het bedrijf hoopte dat de beloningen tot een gedragswijziging zou leiden bij de medewerkers uit de testgroep. De hoop bestond dat die werknemers zich meer zouden richten op ideeën die de klanten ten goede kwamen in plaats van ideeën die de interne procedures bevorderden. Wat waren de resultaten? Een financiële beloning zorgde ervoor dat meer medewerkers van het bedrijf ideeën aandroegen. Maar er waren minder suggesties per persoon en de voorstellen waren beter dan de ideeën van de controlegroep die geen beloning kreeg. Vaak wordt aangevoerd dat financiële prikkels de intrinsieke motivatie 'verdringen', maar uit de test blijkt het tegenovergestelde. Als beloningen het juiste gedrag belonen, kunnen ze de creativiteit net versterken. Wel is het zo dat financiële prikkels de intrinsieke motivatie en creativiteit gemakkelijk kunnen ondermijnen als ze het verkeerde resultaat of gedrag belonen. Jongere mensen bleken meer ideeën te hebben dan oudere, maar hoe langer iemand in dienst was, hoe beter de ideeën. Een andere interessante vaststelling is dat ideeën die werden voorgesteld door meerdere werknemers meer kans op succes hadden dan ideeën ingediend door enkelingen. Het bedrijf bleek ideeën van een groepje mensen sneller met zijn klanten te delen en ze maakten meer kans om uitgevoerd te worden. Dat schraagt het onderzoek naar de voordelen van werken in groepen. De belangrijkste les uit het artikel over deze test is dat financiële beloningen medewerkers ertoe kunnen brengen te innoveren en mogelijk een meer innovatieve cultuur kunnen bevorderen. Maar als u ideeën wilt die echte waarde voor uw onderneming aandragen en niet overspoeld wilt worden door een golf van middelmatige suggesties, dan moet u de beloningen aanpassen zodat de medewerkers weten waarop ze moeten mikken. De Aziatische IT-leverancier breidde zijn programma met financiële prikkels ondertussen uit naar het hele bedrijf. Nicole Torres is assistent-redactrice bij Harvard Business Review. Nicole Torres © Harvard Business Review/NYT Syndicate