Het Vilvoordse kantoorverhuisbedrijf Your Mover is een trendsetter in bedrijfsbiodiversiteit. Het zegde het contract met zijn groenbeheerdienst op, rooide alle uitheemse bomen op zijn bedrijventerrein en haalde de klassieke bodembedekkers weg die de bodem vaak verarmen. Net voor de zomer werd het bedrijfsterrein heraangelegd op een manier die de biodiversiteit ondersteunt.
...

Het Vilvoordse kantoorverhuisbedrijf Your Mover is een trendsetter in bedrijfsbiodiversiteit. Het zegde het contract met zijn groenbeheerdienst op, rooide alle uitheemse bomen op zijn bedrijventerrein en haalde de klassieke bodembedekkers weg die de bodem vaak verarmen. Net voor de zomer werd het bedrijfsterrein heraangelegd op een manier die de biodiversiteit ondersteunt. Zo mag het gras groeien op de parkeerplaats - het wordt nog slechts twee keer per jaar gemaaid - en komen werknemers van een beschutte werkplaats wekelijks wieden. Er is een bijenwand geplaatst voor solitaire bijen en de bodemverarmende planten bij het bedrijfshek zijn vervangen door klaprozen, distels en wilde bloemen. Op 29 september is er een bedrijfsevenement waarbij werknemers, klanten en hun kinderen worden betrokken om de bedrijfspoel af te werken. Die vijver moet kikkers en andere waterdieren helpen te overleven. In plaats van een stukje dode natuur is het biodiverse bedrijfsterrein een steun in de rug geworden voor de fauna en flora. De andere bedrijfsvestiging in Vilvoorde wordt later op dezelfde manier aangepakt. Het aantal bedrijven dat aandacht besteedt aan biodiversiteit is schaars, maar Your Mover is niet het enige. Onder meer de Duffelse drukkerij De Bie en de provincie Vlaams-Brabant hebben soortgelijke initiatieven genomen. Bedrijven nemen met een biodivers bedrijventerrein niet enkel een maatschappelijke rol op zich, ze besparen ook. "De klassieke groenaanleg die we hier vroeger hadden, kostte ongeveer 50.000 euro", zegt CEO Didier Pierre. "De reconversie naar een biodivers bedrijventerrein kost 8000 à 9000 euro." Niet alleen de aanleg maar ook het beheer is drie vierde goedkoper dan bij een gewoon terrein, claimt natuurjournalist en consultant Herman Dierickx. In Vlaanderen zijn bedrijven overigens verplicht een deel van een bedrijfsterrein voor te behouden voor groenaanleg en een deel voor het parkeerterrein. Slechts de helft van het terrein mag worden bebouwd. Pierre verwacht dat dankzij het bedrijfsevent kinderen hun ouders zullen aanzetten tot biodiverser gedrag, want het eigen personeel overtuigen van het arsenaal duurzaamheidsmaatregelen blijft een moeilijke opdracht. "De helft van onze medewerkers zijn niet-geschoolde arbeiders en voor hen is de auto bijvoorbeeld een statussymbool", legt hij uit. "Het is moeilijk hen tot een gedragsverandering te bewegen. Het is voor hen een ver-van-mijn-bedshow. Op de werkvloer besteden we veel aandacht aan de recuperatie van materialen of recyclage, maar ze trekken dat gedrag moeilijk door naar hun privéleven." De acties om de biodiversiteit op het bedrijfsterrein te verhogen maken deel uit van een alomvattend plan om de ecologische voetafdruk van het bedrijf en zijn klanten te verkleinen. Your Mover liet de voetafdruk van de bedrijvengroep berekenen in 2009. Behalve op CO2-reductie rust het milieubeleid van de onderneming op nog drie pijlers. Er is een mobiliteitsplan met ecodrivingcursussen, fietsen om van het ene naar het andere bedrijfsterreinen te rijden, aanmoedigingen voor carpooling en openbaar vervoer en het gebruik van kleinere bedrijfswagens. Het bedrijf pakte als derde pijler ook zijn afvalbeleid aan en voerde tot slot energiebesparingsmaatregelen in. De opmerkelijkste initiatieven vallen onder de pijler CO2-reductie. Naast het biodiverse bedrijfsterrein maakt het bedrijf zijn businessmodel duurzamer. De vier vennootschappen van het familiebedrjif zijn de partners in het nieuwewerkenconcept Nearly New Office Facilities (NNOF). Dat 'nieuwe werken' is een flexibele manier van werken, waarbij werknemers zelf grotendeels bepalen waar en wanneer ze hun taken uitvoeren. Het zorgt voor een andere kantoorindeling, waarvoor nieuw meubilair nodig is en de productie daarvan veroorzaakt heel wat CO2-uitstoot. De bedrijvengroep richtte daarom Nearly New Office Facilities (NNOF) op, dat een verse dienstverlening ontwikkelde: kantoormateriaal voor het nieuwewerkenconcept maken van gerecycleerd kantoormateriaal. NNOF haalt de oude kantoormeubelen van de klant uit elkaar, schroeft ze anders samen, en verft of bestoft ze tot de klant zijn eigen meubels niet meer herkent. Zo helpt het bedrijf meteen zijn klanten om hun CO2-uitstoot te reduceren. Your Mover ontwikkelde een door een Waalse professor gevalideerd model om te berekenen hoeveel CO2 een klant uitspaart door kantoormateriaal te recycleren. Een oud bureau recycleren in plaats van een nieuw te kopen, halveert de CO2-uitstoot. Een kast herwerken, spaart ongeveer 80 procent CO2 uit en een stoel 95 procent. In het milieujaarverslag van het bedrijf van 1 juni 2012 staat dat NNOF in 2011 zo'n 1700 stoelen, 500 kasten en 1200 bureaus heeft 'gennoft'. Goed voor een vermindering van 81 ton CO2. Dat is gelijk aan 568.700 kilometer gereden met een wagen met een uitstoot van 140 gram CO2 per kilometer. BENNY DEBRUYNENiet alleen de aanleg maar ook het beheer van een biodivers bedrijventerrein is drie vierde goedkoper dan bij een gewoon terrein.