Wind- en zonne-energie maken het de beheerders van elektriciteitsnetten niet makkelijk. De Elia's en Fluvius'en van de wereld moeten het net in evenwicht houden. Meer vraag dan aanbod, of omgekeerd, en er komt een kortsluiting. Wanneer de wind waait of de zon schijnt, moeten ze andere, stuurbare productiecentrales stilleggen of het verbruik aanpassen. Tenzij je wind en zon wél stuurbaar kunt maken.
...