Sinds begin deze maand is Rudi Verheyen (57) voorzitter van de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Mina-raad). Deze hoogleraar Natuurbeheer en Etologie aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) volgt Aviel Verbruggen (Ufsia) op, die na vier jaar pionierswerk de fakkel doorgeeft aan zijn Antwerpse kollega. Na zijn studies dierkundige wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Gent (UG) wij schrijven '59 zet Rudi Verheyen zijn eerste stappen in de akademische wereld als assistent aan het Gentse Laboratorium voor Sys...

Sinds begin deze maand is Rudi Verheyen (57) voorzitter van de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Mina-raad). Deze hoogleraar Natuurbeheer en Etologie aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) volgt Aviel Verbruggen (Ufsia) op, die na vier jaar pionierswerk de fakkel doorgeeft aan zijn Antwerpse kollega. Na zijn studies dierkundige wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Gent (UG) wij schrijven '59 zet Rudi Verheyen zijn eerste stappen in de akademische wereld als assistent aan het Gentse Laboratorium voor Systematiek der Vertebraten. Twee jaar later stapt de bioloog over naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, waar hij verantwoordelijk wordt voor het departement Ornitologie (vogelkunde) en de vzw Belgisch Ringwerk.In '69 stampt de kersverse doctor zijn proefschrift gaat over de voortplantingsbiologie van de spreeuw het Laboratorium voor Natuurbehoud (thans veldbiologisch station in Kalmthout) aan de Rijksuniversiteit van Antwerpen (RUCA) uit de grond. Tussen '74 en '77 is Rudi Verheyen kabinetschef van de eerste Belgische staatssekretaris voor Leefmilieu Karel Poma (PVV) : "Onze strukturele voorstellen inzake de opbouw van een natuurbeleid zijn toen door de regionalizering gestrand. Wetenschappelijk gezien jammer, want de milieuproblemen stoppen niet aan de grenzen. Maar gedane zaken nemen geen keer. Wel heb ik tijdens dit politiek intermezzo een enorme beleidservaring en veel kontakten met de administratie in hoofdzaak Aminal opgedaan, waarvan ik nu de vruchten pluk. " Terug op zijn oudvertrouwde plek aan de Antwerpse universiteit specializeert professor Verheyen zich in ruimtelijke ordening, waterbeheer en de ekologische gevolgen van vermesting. Ook start de voorzitter van het Instituut voor Milieukunde een aantal nieuwe postgraduele opleidingen. Intussen ontpopt hij zich tot een eminent lid van een brede waaier milieugroeperingen, zoals de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurreservaten. Ook maakt Verheyen deel uit van de stuurgroep rond het mestaktieplan (MAP) en de klankbordkommissie voor het Struktuurplan Vlaanderen. Tussen twee natuurwandelingen door speelt hij regelmatig een partijtje tennis of squash of werkt in de moestuin op zijn buitenverblijf in Hulst (Nederland).Verheyen : "Maar daar zal nu minder tijd voor vrijkomen. Als voorzitter van de Mina-raad heb ik de minister beloofd één tot twee dagen per week aan dit adviesorgaan te besteden. Hierbij zal ik vooral naar een consensus streven, want zonder breed maatschappelijk draagvlak maken ekologische realizaties weinig kans. "RUDI VERHEYEN (VOORZITTER MINA-RAAD)Streven naar consensus.