ER IS BETERSCHAP, maar België springt nog altijd op een schabouwelijke manier om met z'n menselijk kapitaal. De bedrijven schreeuwen om talent, maar we krijgen de reservetroepen niet gemobiliseerd. Dat potentieel is nochtans immens. Als we erin slagen de werkgelegenheidsgraad op te krikken tot het niveau van de eurozone, dan impliceert dat een nettotoename van het aantal banen met ongeveer 200.000. In vergelijking met de rest van het eurogebied betalen wij dus een stad zo groot als Gent om werkloos thuis te blijven. Schrijf het menselijk kapitaal van de ontslagen werknemers van Carrefour dus niet af via brugpensioen. Die handen en hersenen zijn elders broodnodig.
...