Algerije

Groei bbp: 4,0 %
...

Groei bbp: 4,0 % Bbp: 202 miljard (ppp:312 miljard) Inflatie: 4,2 % Bevolking: 36,3 miljoen Bbp per hoofd: 5.560 (ppp: 8.610) President Abdelaziz Bouteflika, die in 1999 aan de macht kwam en zijn derde ambtstermijn volmaakt, blijft de zaken met harde hand leiden en kijkt intussen uit naar een vierde ambtstermijn in 2014, wanneer hij 77 is. Dat houdt in dat hij tegenstanders opzij zet, de ambities van het leger fnuikt en de werkgelegenheid opkrikt met banenscheppende investeringen. Maar verwacht niet de grondige sociale en economische hervormingen die nodig zijn om Algerije zijn hoogste groeipotentieel te laten halen. De economie breidt in 2011 met 4 procent uit, onder meer dankzij een verbetering van de export van koolwaterstoffen. Groei bbp: 5,5 % Bbp: 253 miljard (ppp: 534 miljard) Inflatie: 10 % Bevolking: 86,2 miljoen Bbp per hoofd: 2.940 (ppp: 6.190) De presidentsverkiezingen die voor het einde van 2011 gepland zijn, draaien uit op een strijd tussen continuïteit (de lang regerende, maar ouder wordende president Hosni Moebarak, als hij meedoet tenminste), dynastie (zijn zoon Gamal, die misschien in zijn plaats opkomt) en onwaarschijnlijkheid (een overwinning van een kandidaat van de oppositie, misschien wel de voormalige nucleaire speurneus Mohamed El Baradei). Aangenomen dat een Moebarak aan de macht is, maakt de regering werk van infrastructuurinvesteringen die jobs creëren. Dat belet niet dat de arbeiders op straat komen om te protesteren tegen de lage lonen en de povere levensstandaard. De groei kabbelt voort met 5,5 procent en het begrotingstekort neemt af, maar slechts tot 7,6 procent van het bbp. Groei bbp: 10 % Bbp: 26 miljard (ppp: 93 miljard) Inflatie: 11,0 % Bevolking: 76,2 miljoen Bbp per hoofd: 342 (ppp: 1.230) Het regerende Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Front verstevigde zijn greep bij de verkiezingen van 2010 en zet zo de versplinterde oppositie buitenspel tot 2015. In een nieuw economisch vijfjarenplan ligt het accent op de ontwikkeling van de infrastructuur, industrialisering, grootscheepse commerciële landbouw en klein privéondernemerschap. De steun van donors en bedragen die overgemaakt worden door arbeiders houden de nationale rekeningen fit en de economie groeit met 10 procent. IN DE GATEN HOUDEN Strijdhoorn De steun die Ethiopië biedt aan de zwaar op de proef gestelde regering van Somalië, verstevigt zijn strategische positie in de Hoorn van Afrika en zijn alliantie met de Verenigde Staten. Groei bbp: 6,5 % Bbp: 98 miljard (ppp: 137 miljard) Inflatie: 4,7 % Bevolking: 32,1 miljoen Bbp per hoofd: 3.050 (ppp: 4.280) Het sektarische en politieke geweld neemt toe tegen een achtergrond van zwak bestuur en de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Het niveau van net na de invasie wordt echter niet meer gehaald. Buitenlandse petroleummaatschappijen beginnen stilaan hun activiteit in de fabelachtig rijke olievelden van Irak weer op te krikken, waardoor de begroting weer naar een overschot gestuwd wordt en de groei van het bbp 6,5 procent haalt. Groei bbp: 3,4 % Bbp: 488 miljard (ppp: 931 miljard) Inflatie: 15,1 % Bevolking: 75,9 miljoen Bbp per hoofd: 6.430 (ppp: 12.270) Twee kwesties blijven over het land zweven: de opbouw van nucleaire slagkracht en de twijfel-achtige herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad in 2009. De sancties in verband met het eerste punt worden strenger omdat de tegenstanders van een nucleair Iran een militair initiatief niet langer ernstig overwegen. De fall-out van de tweede kwestie ondermijnt het gezag van zowel de regering als de opperste leider ayatollah Ali Khamenei, die de uitslag van de verkiezing zonder voorbehoud bekrachtigde. Door de stagnerende petroleumproductie moet het budget in een keurslijf en de groei strijkt neer op 3,4 procent. De inflatie blijft in de dubbele cijfers. IN DE GATEN HOUDEN Druppelsgewijs Betere veiligheid geeft een aanzet tot geleidelijke vooruitgang bij het herstel van de basisinfrastructuur zoals de water- en elektriciteitsvoorziening. De regering heeft al een overeenkomst voor drie grote projecten ondertekend met de Franse engineeringfirma Alstom. Groei bbp: 3,4 % Bbp: 227 miljard (ppp: 229 miljard) Inflatie: 2,4 % Bevolking: 7,7 miljoen Bbp per hoofd: 29.410 (ppp: 29.690) De grootste bedreiging voor de rechtse zespartijencoalitie geleid door Benyamin Netanyahu, komt van binnenuit. De groep beschikt over een stevige meerderheid, maar intern zit de macht slecht verdeeld en de relaties tussen de partijen zijn kribbig. Alleen al om die reden wordt er weinig vooruitgang geboekt in de vredesgesprekken. Veiligheid blijft de politieke agenda domineren. De meeste tijd wordt besteed aan de Palestijnse kwestie, maar de grootste zorg is een nucleair gewapend Iran. Budgettaire stimuli hebben de economie door de luwte geholpen en de regering stelt voor om de vennootschapsbelasting in 2011 met een procentpunt te verlagen naar 24 procent. De economie groeit met 3,4 procent. IN DE GATEN HOUDEN Bekeringsijver Een controversieel voorstel om de bekering van Russische immigranten tot het jodendom te vergemakkelijken, werd halfweg 2010 in de koelkast gezet nadat het de coalitie bijna ten val werd gebracht. Het komt in 2011 weer op de agenda en zou het dan wel eens kunnen halen. Groei bbp: 4,0 % Bbp: 83 miljard (ppp: 123 miljard) Inflatie: 4,7 % Bevolking: 6,7 miljoen Bbp per hoofd: 12.450 (ppp: 18.430) President Muammar Khadaffi is veertig jaar aan de macht en doet er zeker nog een jaartje bij. Door zijn tegenstanders te onderdrukken en zijn rivalen te ondermijnen, heeft hij elke significante bedreiging voor zijn bewind weggenomen. Zijn enige geloofwaardige opvolger is zijn eigen zoon, Saif al-Islam. De machtsoverdracht vindt niet plaats in 2011. De inkomsten uit olie en de opheffing van de internationale sancties hebben de Libische economie vlot getrokken en zorgen voor een groei van 4 procent. IN DE GATEN HOUDEN Meer aanzien De toenemende rijkdom van het staatsinvesteringsfonds Libyan Investment Authority doet Libiës internationale invloed aanzwellen, vooral in Afrika waar de meeste investeringen gebeuren. Groei bbp: 5,8 % Bbp: 248 miljard (ppp: 397 miljard) Inflatie: 11,2 % Bevolking: 155,2 miljoen Bbp per hoofd: 1.600 (ppp: 2.560) Gesteund door een goed geoliede campagnemachine wint de regerende People's Democratic Party in maart de verkiezingen - als ze het tenminste eens raakt over een kandidaat om de leegte op te vullen die veroorzaakt werd door de dood van president Umaru Yar'Adua in mei 2010. Goodluck Jonathan, die het presidentschap waarneemt tot aan de verkiezingen, is de voornaamste kandidaat. Het ernstige elektriciteitstekort vormt wellicht de grootste uitdaging voor de regering. De privésector, die de sleutel tot het succes in handen heeft, is omzichtig, door de moeilijke businessomgeving in Nigeria. De inkomsten uit olie schragen de economie, maar de sterke prestatie van de niet-olie-industrie draagt ertoe bij dat de groei oploopt tot 5,8 procent. Groei bbp: 3,7 % Bbp: 481 miljard (ppp: 654 miljard) Inflatie: 6,0 % Bevolking: 27,9 miljoen Bbp per hoofd: 17.250 (ppp: 23.470) Omdat er geen levensvatbare oppositie is tegen koning Abdullah bin Abdel-Aziz al-Saud is de politieke stabiliteit alleen afhankelijk van de vraag wie hem opvolgt. Nu er een nieuwe familieraad geïnstalleerd is, baart ook dat lastige probleem minder zorgen. Het machtige klerikale establishment blokkeert ook de meest bescheiden liberaliserende hervormingen en wrijvingen binnen de al-Saud-familie zorgen ervoor dat er weinig ruimte is voor ingrijpende actie. De economische diversificatie gaat voort, maar olie blijft de economie aandrijven. Groei bbp: 3,7 % Bbp: 346 miljard (ppp: 552 miljard) Inflatie: 5,7 % Bevolking: 49,0 miljoen Bbp per hoofd: 7.050 (ppp: 11.260) Jacob Zuma, die nog altijd bezig is aan de eerste helft van zijn presidentiële ambtstermijn, staat voor de uitdaging om de facties van zijn regering te verzoenen. De pragmatisten en de radicalen, noch de communisten en de nationalisten zijn het eens over de richting die de regering moet uitgaan. Bijgevolg raakt het beleid op drift en wordt er weinig vooruitgang geboekt in de strijd tegen de corruptie, de ongelijkheid en de werkloosheid. Een zwak resultaat in de gemeenteraadsverkiezingen die voor midden 2011 gepland zijn, zou het presidentschap van Zuma verzwakken en zijn kansen op een tweede ambtstermijn op de helling zetten. IN DE GATEN HOUDEN Op wieltjes De Maloof Money Cup, het international topevenement voor skateboarders, gaat in september door in Kimberley en dat is de eerste keer dat het buiten Amerika georganiseerd wordt. Groei bbp: 4,3 % Bbp: 2 miljard (ppp: 2 miljard) Inflatie: 8,5 % Bevolking: 12,6 miljoen Bbp per hoofd: 157 (ppp: 169) De barsten in de regering van nationale eenheid worden groter nu ook het tijdstip van verkiezingen aan de lange lijst van om-streden kwesties gevoegd wordt. De datum is belangrijk omdat de VS en hun Europese bondgenoten de sancties niet opheffen voor er verkiezingen gehouden worden. Intussen weigert de Zanu-PF, de partij die van oudsher geleid wordt door Robert Mugabe, een politiek akkoord uit 2008 volledig uit te voeren tot de sancties opgeheven worden. De groei is traag en vertrekt van een lage basis. De spaarquote is te laag om investeringen te kunnen financieren.