Zijn we er slechter van geworden? Helemaal niet. Waarom dan al die herrie rond een Bill Gates die er met Microsoft _ zo oordeelde het Amerikaanse gerecht in april en juli van dit jaar _ illegale en anticoncurrentiële praktijken op nahield om zijn monopolie te bestendigen? Deze ogenschijnlijke tegenstelling toont op zijn minst aan hoe moeilijk het is om marktregels en consumentenbelangen met elkaar in overeenstemming te brengen.
...

Zijn we er slechter van geworden? Helemaal niet. Waarom dan al die herrie rond een Bill Gates die er met Microsoft _ zo oordeelde het Amerikaanse gerecht in april en juli van dit jaar _ illegale en anticoncurrentiële praktijken op nahield om zijn monopolie te bestendigen? Deze ogenschijnlijke tegenstelling toont op zijn minst aan hoe moeilijk het is om marktregels en consumentenbelangen met elkaar in overeenstemming te brengen. De verdedigers van Microsoft, met de gezaghebbende MIT-econoom Richard Schmalensee op kop, zijn van mening dat de softwaregigant allerminst kan worden verweten het kalme leven van een monopolist te leiden. Microsoft innoveert onophoudelijk, met het gevolg dat de prijszetting voor Windows ver beneden het niveau ligt dat een rationele en winstmaximaliserende monopolist zou aanrekenen, zo luidt de stelling. Trouwens, welk zinnig mens kan nu iets tegen het bundelen van software hebben _ zoals Microsoft eens te meer met de grootse lancering van Windows XP op 25 oktober van plan is? Zolang de gezamenlijke verkoop van Windows XP met de webbrowser Internet Explorer, het multimediaprogramma Media Player en het communicatieplatform Windows Messaging meer waarde biedt aan de consument dan een eventueel dalend gebrek aan alternatieven, is er geen vuiltje aan de lucht. Zelfs een krachtdadig optreden _ zoals het terugfluiten door de Amerikaanse autoriteiten van de lancering van Windows XP _ zou de sector vandaag meer kwaad dan goed doen. Pc-fabrikanten (en vroegere critici) zoals Compaq, Dell en Gateway willen op dit ogenblik maar één ding: een stipte en foutloze introductie van Windows XP zodat ze de voorspelde verkoopdaling van pc's voor dit jaar (-5% in de VS) zo snel mogelijk kunnen counteren. Ook in België zijn er problemen: voor de komende twaalf maanden wordt hier een aangroei van amper 1,6% pc's verwacht, tegenover nog 13% twee jaar geleden. En hier ligt wellicht ook de kern van de oplossing voor de marktparadox die Microsoft kenmerkt. "We hebben op overdreven wijze aan de klantenboom geschud," gaf Jean-Claude Logé, topman van distributeur Systemat, in juni in dit blad toe (zie e-Trends, 7 juni 2001). Microsoft moet, wil het zijn concurrenten steeds voor blijven, de consument blijven overstelpen met programma's en updates allerhande. Die dubieuze relatie met de consument _ sommigen noemen het arrogantie _ zal Microsoft vroeg of laat de das omdoen. Zelfs fervente Windows-gebruikers die volop hebben kunnen wennen aan de geneugten van de Wintel-pc, voelen zich niet graag gedwongen om opnieuw te vernieuwen. De veelzeggende melding op de Microsoft-website dat niemand na midden 2003 nog technische ondersteuning zal krijgen voor Windows 98, zou weleens meer draagkracht kunnen krijgen dan een 'injunctierecht' of radicaal optreden van de overheid. Piet Depuydt