De verschillen in belastingdruk tussen alleenstaanden en gezinnen met kinderen zijn in België heel hoog. Is er bijsturing nodig?
...

De verschillen in belastingdruk tussen alleenstaanden en gezinnen met kinderen zijn in België heel hoog. Is er bijsturing nodig? "Elk jaar brengt de OESO een verslag uit over de loonwig, het verschil tussen belastingen en sociale bijdragen enerzijds en het nettoloon anderzijds. Al twintig jaar blijkt daaruit dat de belasting op arbeid voor een alleenstaande Belg de hoogste van de OESO-landen is. Voor een gemiddeld loon is dat fiscale beslag 51,5 procent, voor de hogere inkomens loopt het op tot 60 procent. Sommige vormen van fiscale druk zijn krankzinnig. België wordt daarvoor op de vingers getikt, maar er verandert bitter weinig. Als een regering daar iets aan wil doen, botst ze natuurlijk snel op de budgettaire grenzen. Het is wel een feit dat de kinderlast de belastingdruk fel tempert. Moet dat veranderen? Dat is een ethische discussie." Zich laten betalen via het regime van auteursrechten is fiscaal aantrekkelijk. Zijn de auteursrechten de nieuwe bedrijfswagen, zoals wel eens wordt gezegd? "Het is normaal dat de mensen zoeken naar de weg van de minste weerstand. Als het de spuigaten uitloopt, is het aan de wetgever om in te grijpen. Auteursrechten waren gemaakt voor de culturele sector, maar worden nu duidelijk ook elders gebruikt. Sommigen bij de fiscus kijken daar knarsetandend naar en er zijn scheeftrekkingen. Maar de politiek doet niks." De vorige regering wilde de 'vervennootschappelijking' tegengaan. Dat is niet gelukt: een vennootschap blijft fiscaal aantrekkelijk. "Het voordeel van zo'n vennootschap is dat je dividenden kunt uitkeren. In een ideaal scenario is de belastingdruk op arbeid in een eenmanszaak gelijk aan de gecumuleerde belastingdruk van de vennootschaps- en de dividendbelasting. Dat was zo onder de regering-Di Rupo. Het tarief van de vennootschapsbelasting was hoger dan nu en men heeft toen de tarieven in de roerende voorheffing opgetrokken. De regering-Michel heeft ingezet op een lagere vennootschapsbelasting. Een vennootschap was minder interessant onder Di Rupo, maar dat is weer veranderd. Dat moet worden herbekeken, stelt de Hoge Raad voor Financiën in zijn vorig jaar verschenen rapport over een grote fiscale hervorming. Maar die Hoge Raad kon geen eensluidend advies formuleren. Wat zal dat geven als de politiek daarmee aan de slag moet?"