De jaarrekening is een bikini: wat ze toont is interessant, wat ze verbergt is essentieel." Volgens Ann Vanstraelen, docent financiële rapportering en analyse aan de Universiteit van Antwerpen en Maastricht zijn de revisoren niet kritisch genoeg bij de controle van de jaarrekeningen.
...

De jaarrekening is een bikini: wat ze toont is interessant, wat ze verbergt is essentieel." Volgens Ann Vanstraelen, docent financiële rapportering en analyse aan de Universiteit van Antwerpen en Maastricht zijn de revisoren niet kritisch genoeg bij de controle van de jaarrekeningen. Michel De Wolf - één jaar voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) - verwerpt deze stelling met klem. "Mijn 1035 leden hebben goed werk geleverd. Ondanks de zware beurscrash eind 2008 heeft niemand een klacht tegen een bedrijfsrevisor ingediend. Dat zegt toch genoeg over de kwaliteit van ons werk. Het publiek heeft zijn vertrouwen in de banken verloren, maar niet in de controleur van de jaarrekening." Toch heeft de Europese Commissie een groenboek samengesteld om de nodige lessen uit de financiële crisis te trekken. Volgens eurocommissaris Michel Barnier, bevoegd voor de Interne Markt, zijn de revisoren niet in staat geweest de torenhoge risico's van de banken te detecteren. "Wij zijn gebonden aan ons beroepsgeheim. Zo wijzen wij het management op de eventuele gevaren van hun beleidsbeslissingen. Dat staat los van onze taak om te controleren of de jaarrekening wel volgens de regels van de kunst ingevuld is." MICHEL DE WOLF. "Het IBR pleit voor het behoud van de regels. België heeft de Europese aanbevelingen al in 2007 omgezet in concrete wetgeving. Zo verbiedt ons land al lang zeven diensten die de onafhankelijkheid van de revisor in gedrang kunnen brengen (leiding, informatica, waardering, geschillen, boekhouding, interne audit en hr). Fiscaal advies blijft mogelijk, want kennis van belastingen is noodzakelijk om een jaarrekening te kunnen doorgronden." DE WOLF. "Het systeem biedt helderheid en vergelijkbaarheid aan de gebruikers van de commissarisverslagen. Het beperkte aantal verklaringen met voorbehoud (3,2 %), onthouding (0,8 %) of afkeuring (0,1 %) weerspiegelt de voortdurende dialoog tussen revisor en raad van bestuur om de meest significante problemen op te lossen. Het negatieve beeld dat kleeft aan een verklaring met voorbehoud toont aan dat belanghebbenden het oordeel van de auditor waarderen en gewoonlijk ondernemingen bestraffen die hebben nagelaten de tekorten binnen hun financiële staten aan te kaarten." DE WOLF. "De communicatie met de gebruikers van de jaarrekening kan inderdaad beter. Zo zou de begrijpelijkheid van het commissarisverslag versterkt kunnen worden door het stimuleren van de revisor om meer tussen te komen op de algemene vergaderingen van aandeelhouders. De financiële opvoeding op school, gespecialiseerde auditopleidingen en brochures van beroepsorganisaties moeten de verwachtingskloof van het publiek verkleinen." DE WOLF. "Neen. Dat zou de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar brengen." E.P."Het publiek vertrouwt de controleur nog altijd"