Nancy Fonteyn
...

Nancy Fonteyn (LBC-délégué bij Proximus) 39 jaar 14 jaar aan de slag bij Proximus 12 jaar actief als délégué, eerst als gewoon syndicaal afgevaardigde, later binnen de ondernemingsraad en het Comité voor Bescherming en Preventie op het werk Moet meer tijd steken in acties sinds het sociaal klimaat eind vorig jaar is verslechterd "Ik ben sinds 1996 actief in de syndicale beweging. Ik heb ervoor gekozen omdat ik collega's wou ondersteunen bij persoonlijke problemen op het werk. Gaandeweg is die rol uitgebreid. Naast het helpen van medewerkers bij hun persoonlijke vragen rond evaluaties, deeltijds werk of een conflict met hun management, streven we er bij Proximus naar om onze medewerkers systematisch en feitelijk te informeren over de debatten met de directie. Zo introduceerden we ruim een jaar geleden onze intussen bekende 'newsletters'. Via dit kanaal krijgen de medewerkers op een door hen gekozen e-mailadres alle nuttige informatie persoonlijk bezorgd. Verder mogen ze er vanop aan dat elke belangrijke beslissing samen met hen genomen wordt. We doen dit door middel van personeelsvergaderingen. Vakbondswerk is groepswerk. Dat merk ik meer dan ooit, ook al telt onze LBC/CNE een grote variëteit aan profielen. "Proximus had tot voor 2007 een traditie met een goed sociaal overlegmodel waar constructief samenwerken centraal stond. Intussen heerst er al een tijd sociale onrust. Er is een stakingsaanzegging ingediend voor 5 en 22 mei. Belgacom brengt het oude Proximus, Skynet, Telindus en het oude Belgacom in één structuur bijeen om met gemeenschappelijke aanbiedingen naar zijn klanten te stappen. Daarvoor wordt een matrixstructuur opgezet. Dat betekent dat één persoon in vele gevallen aan verschillende chefs moet rapporteren. Dat veroorzaakt frustratie want er bestaat onvoldoende klaarheid over functies, en medewerkers worden geconfronteerd met de uitholling van hun job, hun verantwoordelijkheden en budgetten. Net deze factoren zijn bepalend voor sommige functiegebonden voordelen. Die komen dus in gedrang. "Een van de vele pijnpunten zijn de criteria voor de bonussen van de verkopers, die nu in gemengde teams naar de klant moeten trekken om 'groepsproducten' aan de man te brengen. Een andere klacht draait rond de Hay-functieclassificatie, die in 1999 bij Proximus is ingevoerd. Sinds vorig jaar worden functies eenzijdig bijgestuurd in die 'matrixstructuur', zonder overleg met de sociale partners Een derde discussiepunt is de definitie van 'herstructurering' die bij de CAO-onderhandelingen in november was vastgelegd. Die wordt nu door de Belgacomdirectie omzeild onder het mom van tijdelijke veranderingen. Methodes van de directie om het klassieke overleg te omzeilen, kunnen we echter niet aanvaarden."