Het kan niet ontkend worden, Brussel vindt zijn glorie terug. Drie jaar geleden begon het revitaliseringsproces van de stad en dat begint nu vruchten af te werpen. Er komen steeds nieuwe projecten bij, waardoor onze hoofdstad langzaam maar zeker een nieuw gezicht krijgt.
...

Het kan niet ontkend worden, Brussel vindt zijn glorie terug. Drie jaar geleden begon het revitaliseringsproces van de stad en dat begint nu vruchten af te werpen. Er komen steeds nieuwe projecten bij, waardoor onze hoofdstad langzaam maar zeker een nieuw gezicht krijgt.Een combinatie van verschillende factoren ligt aan de basis van dit fenomeen. In de eerste plaats hebben de Brusselse gemeenten die zich in een moeilijke budgettaire situatie bevonden, nu meer financiële slagkracht. Onder andere dankzij de gedeeltelijke verkoop van hun aandelen in het Gemeentekrediet. Daardoor konden bepaalde werken, die al ongeveer vijftien jaar op de wachtlijst stonden, uitgevoerd worden. Verder gaven een gemeende politieke wil, een gerationaliseerde organisatie en een centralisering van de budgetten een duw in de rug. Het Brusselse Gewest wilde op zijn beurt investeren in werken op "mensenmaat", die minder duur en dus talrijker zijn. Het gaat vooral om wijzigingen die de levenskwaliteit, de veiligheid, de mobiliteit en het uitzicht verbeteren. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het wegennet, de omliggende ruimten en de openbare verlichting. Het Gewest besloot ook kunstwerken te plaatsen langs de invalswegen naar Brussel. GastvrijheidDe stadsvernieuwing rond de Hallepoort, een initiatief van het Gewest, is ongetwijfeld een van de grootste successen. De wijzigingen creëerden een nieuwe ruimte dankzij het planten van bomen, de integratie van stadsmeubilair, goede verlichting en een watervlakte. Voetgangers hervinden er hun burgerrechten.Gastvrijheid en kwaliteit zijn de rode draad die de autoriteiten gidst doorheen hun vernieuwingen. Bovendien leidt de revitalisering van de openbare ruimten tot een kettingreactie en dat voor een redelijke prijs. Ook de privé-sector heeft de handen uit de mouwen gestoken en verscheidene prestigieuze plaatsen gerenoveerd of nieuwe gebouwen neergezet. De combinatie van deze openbare en privé-operaties geeft de dynamiek een extra impuls.Zo herleeft ook de Sint-Gorikswijk, die vijf jaar geleden nog een doodse boel was. De nabijgelegen Anspachlaan was voor deze wijk een barrière. "Het was ons doel om deze hindernis te doorbreken," zegt Michel van Roye, schepen voor Openbare Ruimten en Milieu. "Er was meer dan tien jaar nodig vooraleer onze inspanningen hun vruchten begonnen af te werpen." Vandaag hebben de Sint-Gorikshallen opnieuw een bestemming en de terrassen van de restaurants en cafés hebben er een van Brussels meest geliefde plaatsen van gemaakt. De stad wil nu verdergaan met de verfraaiingswerken aan onder andere de Oude Graanmarkt en het Sint-Katelijneplein. De Kartuizerstraat vormt ook een voorbeeld van de samenwerking tussen openbare en privé-actoren. De inrichting van het wegennet werd aangevuld met privé-renovaties. Tenslotte werden twee originele straatlantaarns geschonken door privé-personen en door de stad Brussel geïnstalleerd. Het geheel van dit project werd ondersteund door de KoningBoudewijnstichting.Goed nieuws komt nooit alleen: Pathé Palace werd gerenoveerd door Kladaradatsch. Vandaag werpt City Hotels zich op de renovatie van het huizenblok (21.000 m²) tegenover de Beurs, afgebakend door de Auguste Ortsstraat, de Visverkopersstraat en de Delvauxstraat. De investering wordt geraamd op 1,2 miljard frank. Het project wil zoveel mogelijk het geheel van de bestaande gebouwen behouden evenals hun functie. Zo zal het Hotel Central aangepast worden aan de eisen van de viersterrenclassificatie en in de toekomst 273 kamers tellen. De oude bioscoop Acropole zal omgevormd worden in een polyvalente vergaderzaal waarboven er verscheidene luxeflats worden geïnstalleerd. Op het gelijkvloers aan de Ortsstraat en de Visverkopersstraat zullen ook heel wat winkels komen. Tenslotte maken een dertigtal flats evenals een parking voor 60 wagens dit project compleet. De werken zijn al begonnen en zullen eindigen met de inhuldiging van het hotel in 2001. Het millennium inIn de Nieuwstraat (gerenoveerd door de Stad in 1998) gingen verschillende winkels na hun verhuizing over tot grote renovaties. Een van de meest originele is wel die van Hennes & Mauritz, dat een volledig glazen gevel belooft (opening eind 1999). Nog een omvangrijk project: de grondige renovatie van City 2 uitgevoerd door AG 1824. De investering van 3,5 miljard frank omvat de herinrichting van de Bon Marché. Er zullen 30.000 m² kantoren ingericht worden, onder de naam City Center. Er wordt een nieuwe verdieping bijgebouwd en de binnenkant van het handelscomplex zal volledig worden heringericht. De huidige 18.000 m² handelsoppervlakte zal aangevuld worden met een bijkomende verdieping voor Fnac. Een herboren City 2 zal eind dit jaar ingehuldigd worden. De kantoren moeten in de loop van het jaar 2002 worden opgeleverd. Maar AG 1824 laat het daar niet bij. Onder hun talrijke projecten voor Brussel vinden we ook nog de renovatie van hun maatschappelijke zetel, in de Jacqmainlaan. De investering wordt geschat op 1,7 miljard frank. De werken, die over drie jaar gespreid zullen worden, zullen binnenkort beginnen.Deze transactie hoort bij de renovatie van de Jacqmainlaan die (snel?) een nieuwe openbare inrichting moet krijgen. De financiering daarvan moet gedeeltelijk verzekerd worden door de stedenbouwkundige kosten van het AG-project. Doel is opnieuw een link creëren tussen de Noordwijk en het centrum van de stad. De voetpaden aan de rechterkant worden uitgebreid. Er zullen daar ook bloemperken geplaatst worden, banken en nieuw stadsmeubilair. Het einde van de operatie was voorzien voor de overgang naar 2000, maar er is wat vertraging...Met het opnieuw op de markt brengen van het Alhambra (10.000 m² kantoorruimte, woonruimte en handelsoppervlakte voor een investering van 1 miljard frank), de toekomstige transformaties van de zetel van de IPM-groep en hetgemengde project van Ranimmo voorzien aan de Jacqmainpoort zal de laan een compleet andere look krijgen. De Noordwijkis niet meer dezelfde. Ook hier wierp de stadsvernieuwing, gefinancierd door verschillende eigenaars, vruchten af. Deze zakenwijk trekt nu vooral de aandacht door het NorthGalaxy-project van Atenor. Het vormt een geheel van 104.233 m² met twee torens van 28 verdiepingen. Verder zal een gebouw van vijf niveaus (1000 parkeerplaatsen) opgericht worden tegenover het CCN ( Centre de Communication Nord) als verlenging van de Belgacom-torens. De architecten ( Henri Montois, Art & Build en Michel Jaspers, zie ook verderop Immo Echo's) ontwierpen een origineel en modern geheel van glas en metaal. Een sokkel van drie niveaus, waarin een handelsgalerij (5000 m²), zal de drie gebouwen verbinden. De werken zullen 16 maanden duren en zouden snel moeten beginnen. De inhuldiging is namelijk uiterlijk voor 2003 voorzien. Bovendien bereidt Immobel samen met AG 1824 de bouw van Brunoord voor, een gebouw van 50.000 m². De kerk in het midden?Laten we nog even teruggaan naar het centrum van de stad, vlakbij het Centraal Station. Deze buurt werd al vaker grondig gerenoveerd en met kantoorgebouwen bezet en zal nu nog eens een verbeterd uitzicht krijgen. De Immobiliënmaatschappij van België (IMB) zal een project indienen voor de Lotto-toren die wordt afgebroken. Het nieuwe complex, dat Central Plaza genoemd zal worden (20.000 m², negen verdiepingen) zal opgericht worden rond een overdekte straat die de Houtmarkt verbindt met de Keizerinnenlaan. De vergunningsaanvraag zou deze maand nog moeten worden ingediend. Nu de Vlaamse Gemeenschap vertrokken is en 90.000 m² achterlaat op deKoningsstraat hebben verschillende promotoren al hun zinnen gezet op de toekomstige renovatie. Immobel zal er bijvoorbeeld het Hôtel de Ligne renoveren, dat zich op de hoek bevindt van de Koningsstraat en de Koloniënstraat, voor rekening van het Parlement van de Franse Gemeenschap. Onder de grote kantoorprojecten is het complex van de Plaine in Elsene nog een vermelding waard. Dit complex ontstond uit de tijdelijke combinatie van Bernheim, IMB en de CDP-groep en telt vier gebouwen van ongeveer 9000 m², waarvan er momenteel een is afgewerkt. De andere zullen opgeleverd worden voor maart 2001. Dit project werd gekocht door de Schotse verzekeringsfirma Standard Life voor een bedrag van 5,5 miljard frank. In het hart van EuropaOp het vlak van stadsinrichting viel de Leopold-wijk jammer genoeg uit de boot. Eric André, Brussels staatssecretaris voor ruimtelijke ordening, zal deze week nog aandacht schenken aan het beruchte dossier van de Sentiers de l'Europe, om er hopelijk een snelle ontknoping voor te vinden. Even ter herinnering: het ging om het creëren van gastvrije ruimten (wegen, groen, verlichting enzovoort) van het Berlaymontgebouw tot het Luxemburgplein. Het programma werd goedgekeurd na een internationale architectenwedstrijd, maar is nog altijd niet uitgevoerd vanwege de prijs (4,5 miljard frank). "Een vergadering met de verschillende betrokken partijen moet het mogelijk maken om dit project opnieuw in te schatten en te kijken of het mogelijk is om het uit te voeren binnen de marge van 450 miljoen die vrijgemaakt is voor deze operatie," zegt Eric André. "Verder wil ik de vertrouwensrelatie met de Europese instellingen snel herstellen. Een concrete stap is de benoeming van een Europa-specialist in mijn kabinet, die verantwoordelijk wordt voor de relaties met de verschillende administraties." Ook de werken die voorzien waren in de Wetstraat werden nog niet uitgevoerd. Er lopen wel grote privé-renovatiewerken. Verschillende kantoorgebouwen zijn reeds of zullen nog op de markt gebracht worden. Onder de toekomstige omvangrijke projecten kunnen we Lux 2000 vermelden (72.000 m², Bacob), dat tegenover het Berlaymontgebouw komt op de plaats van het Huis van de Arbeid. Onmiddellijke startVorig jaar begon de chirurgische ingreep die een menselijk gezicht moet geven aan de zuidwijk (TGV-station). Het globale inrichtingsplan voorziet 140.000 m² kantoorruimte, 120.000 m² handelsruimte, restaurants, hotels en 2500 parkeerplaatsen. De firma Eurostation zal een kantoorgebouw (40.000 m²) bouwen dat ook een hotel en een handelsgalerij zal omvatten. Immobel bouwt er momenteel Midi Atrium (36.000 m²) dat tijdens de eerste helft van 2000 opgeleverd zou moeten worden. De vernieuwing van het Baraplein evenals de toegang tot het station, van de Zuidlaan en van de Fonsnylaan zullen eind 1999 afgesloten worden. De creatie van het Hollandplein is ook lopende. Waarschijnlijk zal de voorziene einddatum (2001-2002) gerespecteerd worden.En dan zijn er nog de plannen rond Music City, maar de groep Ackermans & van Haaren weigert momenteel elke commentaar daaromtrent. Tenslotte zullen ook de metrowerken voor de voorsteden opnieuw op tafel komen. De komende jaren hebben ongetwijfeld nog heel wat verrassingen in petto. VERONIQUE PIRSON