Verbroedering Geel, de club met het kleinste budget in de hoogste afdeling, heeft zich omgevormd tot naamloze vennootschap. "Dat moet," zegt voorzitter Vic Keersmaeckers, "want eersteklassevoetbal is een economisch gegeven."
...

Verbroedering Geel, de club met het kleinste budget in de hoogste afdeling, heeft zich omgevormd tot naamloze vennootschap. "Dat moet," zegt voorzitter Vic Keersmaeckers, "want eersteklassevoetbal is een economisch gegeven." Daar heeft de meerderheid van de topklassers echter geen oren naar. Enkel Standard en GBA zijn nv's, Harelbeke is een cvba en bij Westerlo verhuurt een cv de business seats. De rest houdt liever vast aan de rechtspersoonlijkheid van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Vooral om fiscale redenen. Een vennootschap betaalt belasting op zijn winst, een vzw niet. "Onze cvba-constructie is fiscaal gezien in theorie niet interessant," zegt Harelbeke-voorzitter Geert Sustronck. "Maar omdat er toch geen winsten gemaakt worden, vormt dat in de praktijk geen probleem." De meeste clubs zouden ook als nv of cvba in het seizoen '98-'99 geen vennootschapsbelasting hebben betaald. Maar de clubs doen vaak wél gouden zaken door spelers met veel winst door te verkopen. Gaston Vets van Lierse: "Zolang de meerwaarde van een grote transfer opnieuw in de club geïnvesteerd wordt, blijft ze onbelast in een vzw. We moeten af en toe een dergelijke onbelaste transfer kunnen realiseren om op termijn te overleven." Het vzw-statuut legt de clubs ook minder verplichtingen op. Voor de boekhouding volstaat het om de in- en uitgaven neer te schrijven. Een vzw-statuut maakt ook de relatie met de RSZ een stuk leefbaarder. Bij een RSZ-schuld heeft een nv de keuze: de schuld aanzuiveren of failliet gaan. Een vzw kan makkelijker over een aflossingsplan onderhandelen. Vraag is of de commerciële activiteiten van de clubs en de honderden miljoenen omzet die ze draaien, te rijmen valt met de geest van een vzw. "Ja," vindt Jean-Pierre Detremmerie van Excelsior Moeskroen. "De vzw moet de ziel van de club, het stamnummer, beheren en beschermen tegen buitenlandse overnames." Club Brugge-secretaris Jacques De Nolf ziet nog een ander spanningsveld: "We moeten opletten dat de fiscus niet ál onze activiteiten als commercieel bestempelt. We kunnen niet blijven hard maken dat alles een onbaatzuchtig doel dient. Daarom brachten we de merchandising wél onder in een nv." In voetbalmilieus hoopt men dat de nieuwe regering het voetbal voldoende genegen is om niet aan de boom te schudden. Maar ook in voetballand zélf woelen nieuwe geldschieters de structuren om. Vooraleer ze geld stoppen in een club eisen ze een transparante en controleerbare nv-structuur. Standard en GBA zijn om die reden nv's. Als de Italianen in Beveren of Milan Mandaric in Sporting Charleroi investeren, zal de vzw SK Beveren een cv geworden zijn en de vzw Sporting Charleroi een nv. Frank Demets - Daan Killemaes