STRUCTUUR.
...

STRUCTUUR.Is NSE een investeringsmaatschappij die producten verdeelt of een distributeur die ook investeert? Beide. NSE heeft recentelijk zijn juridische structuur in definitieve vormen gegoten. De prospectietak NSE Inc. uit Atlanta en de operationele tak NSE International uit Gent zijn ondergebracht in het Nederlandse NSE Holdings bv. Daarvan zijn de aandeelhouders de Vlaming Chris Raman (via zijn vennootschap Found I.T.), de Amerikaan Dan Jenkins en de Duitser Klaus Neugebauer, elk voor een derde. Chris Raman, een voormalig EDP-manager bij Royale Belge en Fortis, heeft sinds 1992 via Case Consult een hele reeks Amerikanen in Europa helpen lanceren ( Powersoft, LBMS, Planning Sciences - nu Gentia, Rational, Showcase en Netwise). Na de verkoop van zijn participatie in Case Consult, eind 1996, concentreert hij zich op NSE, waar hij de algemene leiding heeft. De internationaal gerespecteerde Klaus Neugebauer was in 1971 co-oprichter en vervolgens CEO van het Duitse systeemhuis Softlab, dat hij in 1991 aan BMW verkocht. Ook Dan Jenkins, die NSE Inc. leidt, is een oudgediende van Softlab. NSE trekt in de VS kapitaal aan via de investeringsgroep Fund!IT, die volgens Chris Raman mikt op zo'n 20 miljoen dollar kapitaal en nu een zestal opportuniteiten bekijkt, waarin de participatie zo'n 15-20% kan belopen. De exclusieve distributieovereenkomsten die NSE met deze partners zal sluiten, worden ingebracht in Find I.T. nv (voorheen Fund I.T. genaamd), dat zopas zijn kapitaal optrok tot 65 miljoen frank en waarin Gimv en VIV ( Vlaamse Investeringsvennootschap) elk 16 miljoen frank investeerden (en waarin ze samen nog eens 40 miljoen frank aan leningen stopten). De resterende 52% of 33 miljoen frank zit via Found I.T. bij Chris Raman. Het Belgische Find I.T. financiert het Europese distributienetwerk van de Amerikaanse partners. Tot nog toe is de enige concrete participatie van Find I.T. in Micro-Frame Technologies, via de Luxemburgse holding Micro-Frame International sa, die dan joint ventures opricht om de aparte vestigingen van Micro-Frame in Europa te realiseren. "Voorlopig zijn we tevreden met deze structuur. We zien wel hoe dat verder evolueert," zegt Chris Raman. NSE International werkt als fondsmanager voor het Amerikaanse Fund!IT en neemt een management fee van 2,5% en 20% van de resultaten van het fonds. "We mikken op een serieus resultaat," vertrouwt Chris Raman ons toe. "40% return. Met ons model kunnen we daar toch wel in geloven."