Stephane Verbeeck (44) neemt volgende week zijn functie op als voorzitter van Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Hij is gedelegeerd bestuurder van de vastgoedontwikkelaar Gands, die onder meer verantwoordelijk was voor de prestigieuze London Tower in Antwerpen. Gands ontwikkelt elk jaar 150 appartementen in heel Vlaanderen.
...

Stephane Verbeeck (44) neemt volgende week zijn functie op als voorzitter van Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Hij is gedelegeerd bestuurder van de vastgoedontwikkelaar Gands, die onder meer verantwoordelijk was voor de prestigieuze London Tower in Antwerpen. Gands ontwikkelt elk jaar 150 appartementen in heel Vlaanderen. Verbeeck, zoon van de bekende ontwikkelaar-aannemer-vastgoedlobbyist Eric Verbeeck (Kairos/Interbuild), is gecharmeerd door de nieuwe ploeg van burgemeester Bart De Wever op het Antwerpse Schoon Verdiep. "Ik heb de indruk dat er meer dan vroeger een dialoog mogelijk is tussen de werkgevers en het stadsbestuur. Ondernemers kunnen weer het verschil maken. Dat was een argument om ja te zeggen tegen het voorzitterschap." VERBEECK. "Voor ik mijn schoonmaakbedrijf One Group (zie kader) verkocht, was ik voor noodgevallen de klok rond beschikbaar. Er was een permanente lijn met de klanten. Tegenwoordig heb ik mijn agenda onder controle. Een vastgoedontwikkelaar neemt eigenlijk maar twee belangrijke beslissingen. Eén: wens ik dit soort vastgoed te kopen voor een bepaalde prijs? En twee: wat doe ik ermee? De rest is uitwerking. Ik kan dus wat meer afstand nemen. Bij mijn schoonmaakbedrijf kwam ik met ontzettend veel sectoren in contact. Dat netwerk miste ik. Voka heeft wel dat brede draagvlak. "Bovendien is Voka Antwerpen-Waasland een maatschappelijk project waar ik als jonge veertiger aan wil meewerken. Ik heb de indruk dat we als ondernemers eindelijk meerwaarde kunnen bieden aan deze mooie stad." VERBEECK. "Dat zijn zijn woorden. We zijn heel tevreden dat veel punten van Voka in het bestuursakkoord zijn opgenomen. Ik stel vast dat de relaties tussen werkgevers en het stadsbestuur hersteld zijn. Er wordt onmiddellijk teruggeschakeld als we iets vragen. Zonder dat we altijd ons gelijk halen, overigens. Ooit was er geen communicatie tussen ondernemers en het stadhuis. Natuurlijk moet de administratie meewillen. Het is een tanker die bijzonder traag zijn koers wijzigt." VERBEECK. "De Oosterweelverbinding. Dat was een perfect dossier, dat juridisch en financieel op koers zat. Tot enkele politici bang werden voor hun eigen schaduw. Het belangrijkste economische dossier voor Antwerpen ging kapot onder druk van actiegroepen. Met 134 euro en een klacht voor de Raad van State kan iedereen onze economie verlammen. "Ik hoop dat de partijen voor de zomer een akkoord vinden over het traject voor de Oosterweelverbinding. Anders duurt de uitbouw van de plannen tot na de verkiezingen. Dan kunnen de werken pas worden afgerond in 2024. Dat zou een ramp zijn. Dit dossier moet de partijpolitiek overstijgen. "Er is nood aan een plan B voor de periode dat er geen verbinding is met Linkeroever. Het stadsbestuur overweegt de noodbruggen over de Singel opnieuw aan te leggen. Een goed voorstel. Ook de heraanleg van de kaaien, een onderdeel van de BAM-constructie, moet worden herbekeken. Het zou de mobiliteit nog meer bemoeilijken. En waarom zou men vandaag al niet beginnen met de tunnel onder de Schelde voor de Oosterweelverbinding? Daar was toch een consensus over?" VERBEECK. "Het is een erg complex gegeven. De zware discussies zijn een spijtige zaak voor de haven, die al lijdt onder de crisis. We zouden dit debat beter buiten de media houden." VERBEECK. "De storm zou beter gaan liggen. Ik vrees dat Fernand dit dossier te persoonlijk opvat, ook tegenover het havenbestuur. We moeten naar aanleiding van het dossier van de havenboetes wel eens nadenken over de corporate governance in het havenbedrijf." VERBEECK. "De instandhouding en de verbetering van een sociaaleconomisch weefsel voor de Antwerpse industrie, die zich constant moet verdedigen tegenover de buitenlandse hoofdkwartieren. En uiteraard de haven en de diamantsector. Die laatste wordt geplaagd door gerechtelijke problemen, die vooral gebaseerd zijn op inbreuken uit het verleden. Die dossiers moeten zo snel mogelijk van de baan. Er is nood aan een beter en duidelijk fiscaal kader, waarmee de diamantsector kan overleven. Dubai en andere concurrenten liggen op de loer om de Antwerpse diamantsector te ondermijnen. Voorts denk ik aan de rol van de zorgsector en logistiek in de Antwerpse economie. Ten slotte moet de stad erin slagen nieuwe hoofdzetels aan te trekken." VERBEECK. "Met ons Process Industry Maintenance Academy-project willen we de mismatch oplossen. Er is bijvoorbeeld nood aan 200 haventechnici, die niet gevonden worden. PriMA geeft opleiding aan kleine groepen, en de eerste nieuwe jobs werden al gecreëerd. "Een overheid moet vroeg ingrijpen als jongeren niet meewillen. Velen hebben geen opleiding. Die gaan al voor hun 16de van school. In principe kan het parket optreden, maar dat lost fundamenteel weinig op. De overheid zou die mensen een zeer doelgerichte opleiding moeten geven met bijna zekerheid op een job. Dat is een investering die op lange termijn niet alleen deze jongeren, maar ook de stad verbetert. VERBEECK. "Als het vorige college een dossier goed heeft aangepakt, dan is het de vastgoedontwikkeling. We weten de komende tien jaar waar we voor staan. Er is nu een kader, waardoor de vastgoedsector zeer goed weet wat mag en wat niet. De clusters voor hoogbouw en kantoren zijn bekend: het Eilandje, Regatta op Linkeroever, Nieuw Zuid, Berchem Post. Er is dus geen tekort aan kantoren als de economische conjunctuur herstelt." VERBEECK. "In de zomer zal Gands 450 tot 500 appartementen te koop hebben. De crisis beukt meer dan ooit in op het consumentenvertrouwen. Wij voelen dat onmiddellijk in onze verkoop. Januari was een perfecte maand. In maart lag alles bijna stil. Bij de minste negatieve krimp daalt de verkoop met 50 procent. Zulke voortdurende schommelingen hebben we nog nooit meegemaakt. " VERBEECK. "Onze twee kleinste werken liggen in Antwerpen. De rest ligt buiten de stad. Ik zal dus weinig moeten lobbyen voor Gands. Wat is lobbyen trouwens? Je informeren over de plannen van een bestuur, en vice versa. Het is niet verkeerd inlichtingen te vragen of een dossier te verdedigen. Een kabinet en de adminis-tratie zijn bestemd voor de uitwisseling van informatie. Onder het vorige bestuur was het moeilijk een dossier te verdedigen. Het nieuwe is er meer vatbaar voor. En dat moet niet verkeerd uitdraaien. Bart De Wever en zijn ploeg zijn intelligent genoeg om het spel correct te spelen." HANS BROCKMANS, FOTOGRAFIE THOMAS SWEERTVAEGHER"We moeten naar aanleiding van het dossier van de havenboetes wel eens nadenken over de corporate governance in het havenbedrijf"