Ik heb genoten van jullie verhaal over Cintec Yachting ( Trends, 25 juli 2002, blz. 34). Eindelijk nog eens een artikel over een starter waarbij handenarbeid en productie primeren. Merkwaardig is wel dat uitgerekend Rik Jaeken als voorzitter van Unizo zijn beklag doet over 'hoe moeilijk het toch allemaal is'. Daarmee bevestigt het Trends-artikel dat de adviseurs en adviesbedrijfjes rondom de organ...

Ik heb genoten van jullie verhaal over Cintec Yachting ( Trends, 25 juli 2002, blz. 34). Eindelijk nog eens een artikel over een starter waarbij handenarbeid en productie primeren. Merkwaardig is wel dat uitgerekend Rik Jaeken als voorzitter van Unizo zijn beklag doet over 'hoe moeilijk het toch allemaal is'. Daarmee bevestigt het Trends-artikel dat de adviseurs en adviesbedrijfjes rondom de organisatie voor zelfstandige ondernemers niet veel voorstellen. Jammer dat uw journalist hieromtrent geen kritische vragen heeft gesteld aan Rik Jaeken. Als kleine starter kan ik bevestigen dat Hasselt geen extra inspanningen levert voor kleine, beginnende bedrijven. Ondernemers moeten veel geduld oefenen om iets gedaan te krijgen van het gemeentebestuur. Ik beschouw dit evenwel niet als 'tegenwerking': ook een gemeente moet zich aan de wet houden. Als Unizo-bons zou ik mij meer zorgen maken over het feit dat straks alle KMO-gronden in eigendom of beheer zullen zijn van het lokale bestuur, waardoor ondernemers totaal afhankelijk zullen zijn van de goodwill van dat lokale bestuur om een bedrijfje op te starten. Zolang er nog privé KMO-gronden zijn, is 'tegenwerking' eerder een kwestie van voorbereiding en doorzetting. Ergerlijker is dat sommige lokale besturen neigen naar machtsmisbruik. Ik krijg bijvoorbeeld geen bouwvergunning als ik niet op eigen kosten een stukje openbare weg aanleg om de KMO-zone anders te ontsluiten.Vader en zoon Jaeken snijden in het artikel ook de milieuproblematiek aan. De aanvraag van een milieuvergunning is inderdaad net zo belangrijk als het initiële businessplan, dus moeten ondernemers zich die materie eigen maken. En het kán, ook in Limburg: hier zijn in de jongste jaren twee bedrijfjes voor onderhoud en herstelling van plezierboten opgericht: Naviga (Lummen) en Largo (Lommel). Vader en zoon Jaeken hebben in Luik een bestaand bedrijf - met bijbehorend verleden - overgenomen, wat een totaal andere situatie is dan van nul af beginnen. Uit het artikel blijkt dat het bedrijf kampt(e) met milieuproblemen, logisch dat de stad Luik meer aandacht besteedt aan de nieuwe eigenaars om enkele problemen op te lossen.Neen, Rik Jaeken is de laatste die moet zeuren. Stonden in dezelfde Trends ook niet de trieste verhalen van sommige middelgrote ondernemingen?Ing. Koenraad Princen, Princetec BVBA, Hasselt [{ssquf}]