Rijsel lokt investeerders met de troef dat de Noord-Franse metropool op één uur sporen van Brussel ligt. Daarnaast bevestigen recente studies dat Brussel over het potentieel beschikt om uit te groeien tot een zakenstad van formaat. En daar wordt Vlaams-Brabant (nog) beter van. Het stadsgewest Brussel (dat in wetenschappelijk onderzoek tot 23 gemeenten buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest strekt) heeft genoeg troeven om de internationale concurrentie aan te gaan met andere Europese polen als Londen, Rotterdam en Parijs.
...

Rijsel lokt investeerders met de troef dat de Noord-Franse metropool op één uur sporen van Brussel ligt. Daarnaast bevestigen recente studies dat Brussel over het potentieel beschikt om uit te groeien tot een zakenstad van formaat. En daar wordt Vlaams-Brabant (nog) beter van. Het stadsgewest Brussel (dat in wetenschappelijk onderzoek tot 23 gemeenten buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest strekt) heeft genoeg troeven om de internationale concurrentie aan te gaan met andere Europese polen als Londen, Rotterdam en Parijs. Daarom is het belangrijk dat de institutionele begrenzing van Brussel de noodzakelijke samenwerking niet verhindert. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv), het Vlaams Economisch Verbond (VEV), allemaal pleiten ze voor een geïntegreerd beleid waarin de groeiontwikkelingen van Brussel en Vlaams-Brabant maximaal worden uitgespeeld. Maar op het institutionele niveau is níét de provincie Vlaams-Brabant, maar het Vlaams Gewest de gesprekspartner van Brussel. En in de Strategisch Economische Cel Vlaams-Brabant die Vlaams minister van Economie Jaak Gabriëls(VLD) onlangs samenriep, kwam de relatie met Brussel helemaal niet aan bod. PATRICK DE VOS (KAMER VOOR HANDEL EN NIJVERHEID HALLE-VILVOORDE). "Over de creatie van nieuwe bedrijventerreinen zouden de beide gewesten moeten overleggen. Daarbij moeten we rekening houden met de verkeersinfrastructuur en het openbaar vervoer. Qua mobiliteit is het (Inter)Gewestelijk Express Net(Gen) levensnoodzakelijk voor de bereikbaarheid van Brussel en voor de leefbaarheid van Vlaams-Brabant. Brussel en Vlaams-Brabant zijn in dit dossier bondgenoten, maar ze kibbelen over het concept. Ook de bevoegde federale minister Isabelle Durant (Ecolo) laat dit dossier aanslepen, zodat de realisatie van het Gen in het beste geval nog minstens tien jaar zal duren." FRANS DE KEYSER (VERBOND VAN ONDERNEMINGEN TE BRUSSEL). "Kijk maar naar de mobiliteitsproblemen in de industriezone Brussel-Evere en Keiberg-Luchthaven. Een oplossing die goed is voor Brussel en de rand als één geheel, wordt al gauw door de ene of de andere partij aangevoeld als een aanslag op haar autonomie. Etienne Schouppe zegt dat de NMBS het Gen meteen kan opstarten, maar de stations en spoorlijnen binnen Brussel wil hij daar niet bij betrekken - wat totaal onaanvaardbaar is voor Brussel. Je kunt samen geen sjaal breien als iedereen zijn wol en zijn naalden moet kunnen gebruiken. En het is al even moeilijk om een ad-hocbedrijf op te richten, wat bijvoorbeeld in Zürich wel mogelijk is." DE VOS. "Structureel overleg tussen Brussel en de Vlaamse rand is zonder meer aangewezen. Dit moet een overleg zijn tussen de twee gewesten. De Vlaamse rand heeft de laagste werkloosheidsgraad van België en nog altijd een behoorlijk aantal vacatures. Betere structurele samenwerking tussen de arbeidsbemiddelingsdiensten zou werkgevers én werkzoekenden ten goede komen. Na het faillissement van Sabena liggen de kaarten wel wat anders, maar dat kan veranderen wanneer de economie weer aantrekt. Daar ligt een uitweg voor de 70.000 langdurig werklozen in Brussel, als men ten minste massaal zou investeren in kennis van het Nederlands en als Brusselse werklozen de rand niet langer als het buitenland zouden beschouwen. "De luchthaven is een ander gemeenschappelijk belang. Zaventem is onze enige internationale luchthaven. Zonder rechtszekerheid zullen nieuwe luchtvaartmaatschappijen de leegte van Sabena niet opvullen. Maar hoe lang heeft het niet geduurd voordat men het tussen de gewesten eens is geraakt over de geluidsnormen? Brussel mag zijn internationale ambities vergeten zonder een volwaardige internationale luchthaven. Om buitenlandse investeerders aan te trekken, is een samenwerking tussen Vlaanderen en het Brusselse Gewest evident. Internationale hoofdkwartieren en coördinatiecentra hebben geen boodschap aan administratieve grenzen."DE KEYSER. "Internationale bedrijven kennen de troeven van Brussel en zijn omgeving. Kijk maar naar de jaarlijkse enquêtes van de immobiliëngroep Healey & Baker. Er zijn trouwens geen betere ambassadeurs van Brussel dan de expats die hier verblijven. Het probleem zit in de appreciatie van die voordelen door de lokale bevolking en hun verkozenen. De grote meerderheid van de Brusselaars wil in de eerste plaats een leefbare stad. Er ontstaat een win-winscenario wanneer de aantrekkingskracht van Brussel en zijn omgeving kan worden omgezet in meer jobs en minder deficits. Kortom, als er een eind komt aan de dalende opbrengsten uit de personenbelasting en de daarmee samengaande interne verpaupering." DE KEYSER. "Het is niet een kwestie van back offices, want er zijn evenveel front offices in de stad. De vraag is: welk type van ondernemingen kan zich de kostenstructuur van een internationale stad veroorloven, en welk type van ondernemingen is Brussel zelf bereid de nodige ruimte te geven? Zowel KMO's als bedrijven uit de zogenaamde nieuwe economie trokken naar de rand. Dat is heel negatief voor Brussel, omdat het de neerwaartse trend versterkt: hoe minder vernieuwing, hoe meer er wegtrekken. Daarom moet informatie- en communicatietechnologie (ICT) een topprioriteit zijn voor Brussel, en dat is het momenteel duidelijk niet." DE VOS. "Om geen vergaarbak voor pendelaars te worden, moet Brussel weer aantrekkelijk worden gemaakt voor nieuwe bewoners. Het Vlaams Gewest doet verdienstelijke inspanningen. Vraag is of het amalgaam van Brusselse gemeentebesturen de middelen of de schaalgrootte heeft om die uitdaging aan te kunnen. En om de harde kern van laaggeschoolden weg te werken, moet er in de stad ook ruimte overblijven voor traditionele bedrijven en ambachtelijke KMO's." DE KEYSER. "Vandaag kiezen investeerders bij voorkeur voor het stuk bezuiden Brussel. Vanuit Brussel krijgt men de indruk dat Waals-Brabant eerst die evolutie tot een goed einde wil brengen en alles wil laten 'vollopen', alvorens met Brussel verder te overleggen. Het gevolg is dat investeringen in ICT en in industriële KMO's in Brussel verder onder druk komen te staan. Nochtans zou Brussel de zones rond het Zuid- en het Noordstation, of Turn & Taxis, of een gedeelte van de kanaalzone intensiever voor dit type van investeringen kunnen promoten." Erik Bruyland [{ssquf}], ebruyland@trends.be"Een oplossing die goed is voor Brussel en de rand als één geheel, wordt al gauw door de ene of de andere partij aangevoeld als een aanslag op haar autonomie.""Om de harde kern van laaggeschoolden weg te werken, moet er in de stad ruimte overblijven voor traditionele bedrijven en ambachtelijke KMO's."