De kogel is door de kerk. Nog dit jaar splitst Agfa-Gevaert zich op in drie aparte, beursgenoteerde bedrijven. De aandeelhouders van de groep uit Mortsel reageren allesbehalve onverdeeld positief: de koers daalde de afgelopen dagen immers met bijna 15 % tot een niveau van 16,3 euro.
...

De kogel is door de kerk. Nog dit jaar splitst Agfa-Gevaert zich op in drie aparte, beursgenoteerde bedrijven. De aandeelhouders van de groep uit Mortsel reageren allesbehalve onverdeeld positief: de koers daalde de afgelopen dagen immers met bijna 15 % tot een niveau van 16,3 euro. De bedrijfsleiding is er nochtans van overtuigd dat een splitsing juist positief nieuws is. De verklaring voor de negatieve reactie van de financiële markten is gedeeltelijk te zoeken in de mindere resultaten in 2006. Ondanks een omzetstijging viel de winst van de groep immers terug tot 15 miljoen euro. Dat komt door de toegenomen kosten voor grondstoffen en door de provisies voor de lopende herstructurering, heet het in Mortsel. Het is de vraag of die verklaringen wel volstaan in de huidige vertrouwenscrisis van Agfa. Immers: het bedrijf geeft de indruk eindeloos in een transitie te blijven steken. De huidige waarde van het aandeel ligt een pak lager dan de introductieprijs van 22 euro, die beleggers betaalden toen Agfa in 1999 voor het eerst noteerde op de Brusselse beurs. De jongste jaren volgen de reorganisatieplannen elkaar in hoog tempo op. Begrijpelijk, omdat er een overstap moest komen van analoge beeldtechnologie naar het digitale verhaal. Maar het geduld van beleggers en werknemers wordt al ruim zeven jaar op de proef gesteld. Dat heeft op sluipende wijze het vertrouwen ondermijnd. De marktomstandigheden eisen hun tol, maar het koersverloop leest ook als een verhaal van gemiste kansen en laattijdige beslissingen. Een belangrijke impact had ongetwijfeld de laattijdige verkoop van de divisie consumentenfilms. Eerst wees Agfa een bod van Schröder Ventures op zijn consumentendivisie van de hand en enkele jaren later stootte de groep de divisie af tegen veel minder gunstige voorwaarden. Een lang leven was Agfa Photo, zo heette de zelfstandige consumentendivisie, niet beschoren. Na minder dan een jaar ging het bedrijf op de fles. Al die tijd klonk het officiële discours in Mortsel alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Daarom roept de huidige opsplitsing in Agfa Materials, Agfa Health-care en Agfa Graphics, vragen op. Als de opsplitsing zo logisch is, waarom wachtte de groep er dan zo lang mee om deze stap te doen? Investeringen gebeurden de jongste jaren voornamelijk in de takken Healthcare en Graphics, terwijl wat minder interessant leek, in de verzamelbak van Specialty Products. Die restdivisie krijgt nu de naam Agfa Materials. De bedrijfsleiding voorspelt een mooie toekomst voor de drie afdelingen, maar iedereen vraagt zich stiekem af of een nieuwe kroniek van een aangekondigde dood is aangevat. Het wantrouwen van de financiële markten in Agfa is dus logisch. Om dat klimaat om te buigen, betaalt de groep aan haar aandeelhouders alvast 64 miljoen euro dividenden uit, terwijl de winst slechts 15 miljoen euro bedraagt. Dat geld komt uit de cash flow van het volgende boekjaar. Agfa gelooft met andere woorden dat het volgend jaar alvast veel meer winst zal maken. Met het dividend tracht de groep uit Mortsel de investeringskolonne voorlopig gerust te stellen. Of dat ook is gelukt, zal de toekomst uitwijzen. In elk geval is één ding ondertussen wel duidelijk: de toekomst voor de overgebleven werknemers is nog steeds onzeker. Roeland Byl