De eerste investering maakte deel uit van een particuliere plaatsing in de aanloop van de latere beursgang van L&H. Pikant detail is dat CVP-senator Leo Delcroix toen, samen met een PSC'er en een PRL'er, zetelde in het college van quaestoren van de senaat. Vanuit die functie volgde hij van nabij h...

De eerste investering maakte deel uit van een particuliere plaatsing in de aanloop van de latere beursgang van L&H. Pikant detail is dat CVP-senator Leo Delcroix toen, samen met een PSC'er en een PRL'er, zetelde in het college van quaestoren van de senaat. Vanuit die functie volgde hij van nabij het beheer van de Pensioenkas op, dat uitbesteed was aan Indosuez. De broer van Leo Delcroix, Jozef, was begin jaren '90 een tijd aandeelhouder van L&H. Door die eerste investering kreeg de senaat 13.273 converteerbare aandelen en eenzelfde aantal warrants in handen (nadien werden die omgezet in respectievelijk 7358 aandelen en warrants, dankzij een top up split). Twee jaar later, in 1996, verkocht het Pensioenfonds deze L&H-papieren _ op 3425 warrants na _ voor 9,4 miljoen frank (een rendement van 88%). Tegelijk werden 15.000 nieuwe aandelen gekocht. Het jaar daarop, in 1997, volgde een nieuwe en laatste investering: toen legde de senaat de hand op 16.500 L&H-aandelen.Ook die laatste twee aankopen brachten het Pensioenfonds een niet onaardige stuiver op. In 1997 deden de senatoren de 32.500 aandelen van de hand voor 38,6 miljoen frank (58% rendement). De resterende 3425 warrants _ die intussen tegen een opleg van 1,6 miljoen frank waren geconverteerd en na twee opeenvolgende splitsingen resulteerden in 13.700 aandelen _ werden te gelde gemaakt op 14 augustus 2000, toen The Wall Street Journal zijn eerste vernietigende artikels over het spraak- en taaltechnologiebedrijf had gepubliceerd. Die laatste verkoop leverde de senaat 17,6 miljoen frank op (een ruime return van 518%). In totaal heeft het Pensioenfonds van de senaat bijna 772.000 euro (31,138 miljoen frank) geïnvesteerd in L&H en realiseerde het daarop een winst van ruim 853.000 euro (34,420 miljoen frank). Niet slecht voor een bedrijf dat vandaag op sterven na dood is.P.D.