W illy Bosmans verdwijnt, dure stroom blijft. Maakte Electrabel het leven van de prille concurrentie iets te zuur, dan probeerde de Electrabel-topman de kerk nog enigszins in het midden te houden (zie ook blz. 70). Gérard Mestrallet, de grote baas van meerderheidsaandeelhouder Suez, kon daar niet om lachen en Bosmans wordt bedankt voor bewezen diensten. Mestrallet versterkte trouwens niet alleen zijn greep op Electrabel, want eerder dit jaar nam hij het belang van Shell in Distrigas en ...

W illy Bosmans verdwijnt, dure stroom blijft. Maakte Electrabel het leven van de prille concurrentie iets te zuur, dan probeerde de Electrabel-topman de kerk nog enigszins in het midden te houden (zie ook blz. 70). Gérard Mestrallet, de grote baas van meerderheidsaandeelhouder Suez, kon daar niet om lachen en Bosmans wordt bedankt voor bewezen diensten. Mestrallet versterkte trouwens niet alleen zijn greep op Electrabel, want eerder dit jaar nam hij het belang van Shell in Distrigas en Fluxys over. Hoe lang laat de regering de Franse strooptocht in de strategische energiesector over zich heen gaan? Hoe lang nog mag Mestrallet vette winsten opstrijken ten koste van de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen? Hoe lang laat de regering toe dat te hoge elektriciteitsprijzen een molensteen zijn om de nek van het gros van de ondernemingen en dus duizenden jobs kosten? De strop is des te pijnlijker omdat dit land gezegend is met goedkope stroom uit zo goed als afgeschreven kerncentrales. Weet u wat een KMO zou betalen mocht de Nederlandse marge- en kostenstructuur voor transport, distributie en verkoop worden opgeteld bij de Belgische productiekosten? Gemiddeld 4,37 eurocent per kilowattuur in plaats van 7 eurocent. Een KMO betaalt dus 60 % te veel in vergelijking met een tarief dat vertrekt van de goedkope Belgische stroom en verder gebaseerd is op afdoende concurrentie in de productie en op billijke vergoedingen in de gereguleerde business van transport en distributie. België zou de concurrentiepositie van zijn bedrijven kunnen versterken met goedkopere stroom, maar schenkt dit voordeel weg aan Parijs. Mestrallets Electrabel heeft de centrales in handen en verdient dankzij dit de facto productiemonopolie vette marges op de verkoop van elektriciteit aan de KMO's. Zijn Electrabel passeert een tweede keer langs de kassa in de gereguleerde business van transport en distributie. De tarieven zijn er in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland nog te hoog en daar profiteert Electrabel als aandeelhouder van de transport- en distributienetten van. En Electrabel vindt een bondgenoot in de gemeenten, de andere aandeelhouder in de netten, die dus ook belang hebben bij hoge tarieven. Deze privaat-publieke entente moet over achttien jaar helemaal opgebroken zijn, maar daar koopt een KMO nu niks voor. Neen, KMO's en gezinnen draaien al jarenlang op voor de winst van Electrabel en voor de financiering van de gemeenten. De gezinnen kregen de voorbije jaren kortingen, maar de middelgrote verbruikers bleven grotendeels in de kou staan. De federale toezichthouder op de markt, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, weet dat u te veel betaalt voor uw stroom. Een baanbrekende studie over de te hoge prijzen ligt klaar, maar wordt voorlopig niet prijsgegeven. Maar u, de verbruiker, financiert de Creg, en u hebt dus het recht te weten wat de Creg weet. Trends publiceert daarom de integrale prijzenstudie op haar website. Daan Killemaes