"Message in a bottle" zong Sting in '88 en '91 op Torhout/Werchter. Volgende vrijdag lanceert Coca-Cola symbolisch zijn gerecycleerde contourfles op de festivalweide. Omwille van het groene imago.
...

"Message in a bottle" zong Sting in '88 en '91 op Torhout/Werchter. Volgende vrijdag lanceert Coca-Cola symbolisch zijn gerecycleerde contourfles op de festivalweide. Omwille van het groene imago. De 20ste editie van Torhout/Werchter krijgt de primeur. Op 5 juli lanceert Coca-Cola, hoofdsponsor van het dubbelfestival, zijn nieuwe PET-contourfles. Deze meerlagige plastic verpakking bestaat voor 25 % uit gerecycleerd plastic. Geleidelijk aan zal dit aandeel worden opgetrokken tot 60 %. De binnenzijde van de fles blijft uit maagdelijk materiaal vervaardigd, omdat de voedselwetgeving dit vereist. Daarnaast zullen op de beide popconcerten alleen nog maar 100 % recupereerbare bekers van polystyreen verkrijgbaar zijn. De middenlaag daarvan bestaat eveneens uit gerecycleerde korrels. De door Milieuplanning (zie ook kader : Milieustraat) opgehaalde drankverpakkingen zullen door Tedeco uit Deventer, dochter van Continental Can Europe, tot nieuwe bekertjes worden omgetoverd. Hiermee koppelt Coca-Cola zich aan het groene imago, dat de ploeg van Herman Schueremans zich wil aanmeten. In '95 konden de milieubewuste muziekliefhebbers al gebruikte bekertjes toen nog gemaakt van polypropyleen, dat gerecycleerd moeilijk voor hetzelfde doel (frisdrankverpakking) kan worden aangewend inruilen voor speciale T-shirts for a green and clean rock planet. Het milieubedrijf Geka uit Geleen (Nederland) vermaalde de ingezamelde afvalberg tot korrels met de bedoeling er nieuwe drankverpakkingen van te maken. Maar dat is om hygiënische redenen nooit doorgegaan. Het materiaal werd dan maar in de gewone stroom verwerkt tot bloempotten of ander tuinmateriaal (zogenoemde downcycling). GESLOTEN KRINGLOOP.Deze keer is het de organisatoren menens. Zowel op als naast de terreinen heersen de ordewoorden recyclage en selectieve ophaling. Theo Allard, packaging development manager van Coca-Cola Beverages Belgium : "Zo is de kringloop rond. De fles wordt opnieuw een fles. Na Zwitserland en Zweden is België het derde land in Europa waar dit nieuwe procédé op de markt komt. Hiermee spelen we ook in op de minimale recylagevoeten van het interregionaal samenwerkingsakkoord, dat eind mei door de drie gewestministers werd ondertekend ( nvdr van 35 % in '96 tot 50 % in 2000)." Onder druk van de milieubeweging en de internationale wetgeving het Europees parlement keurde op 20 december '94 de EU-richtlijn goed die voor verpakkingsafval tegen 30 juni 2001 een recyclagegraad van minimum 25 % oplegt zoekt Coca-Cola al sinds eind jaren tachtig naar meer ecologische alternatieven voor zijn plastic flessen.Ruddy Sterckx, operations support and systems improvement engineer van Coca-Cola Northwest Europe : "Er bestaan twee methoden om niet-hervulbare flessen opnieuw voor drankverpakkingen te gebruiken. Er is de chemische recyclage, waarbij door depolymerisatie de korrels tot hun originele componenten worden afgebroken. Het voordeel is dat de aldus bekomen secundaire grondstoffen wel in contact met de voedingstof mogen komen. Maar deze techniek kost viermaal meer dan het mechanisch proces, waarbij afwisselend maagdelijke en gebruikte korrels in de mallen worden gespoten. Daarom hebben wij voor de meerlagige oplossing gekozen." Samen met Continental Pet Europe (preforms), Demag (machinebouw) en Hofstätter (matrijzen) ontwikkelde Coca-Cola een multilayer-fles, die medio '94 de letter of no objection van de Europese Unie kreeg. Twee jaar geleden lanceerde de frisdrankmultinational het product met succes in Australië en Nieuw-Zeeland. Vandaag is ons land aan de beurt. Aan deze campagne gaat een investering van 650 miljoen frank vooraf voor de bouw van twee nieuwe lijnen met elk een capaciteit van 30.000 flessen per uur in de bottelarij van Coca-Cola in Wilrijk. Daarnaast heeft Continental Pet Europe zes machines aangeschaft met een totale waarde van 400 miljoen frank om meerlagige preforms te maken. Ook de recyclingbedrijven hebben hun productieprocédés moeten aanpassen ( nvdr dit kostte Reko, dochter van DSM, 20 miljoen frank). ECOLOGISCH EN ECONOMISCH.Voorts draagt de verpakkingsindustrie in het algemeen haar steentje bij. Zo financiert Fost Plus (zie ook Trends van 23 mei '96) de selectieve inzameling en verwerking van de gebruikte PET-flessen met zo'n 80 miljoen frank. Ludo Bammens, director external affairs van Coca-Cola België en voorzitter van Bepet, de afzetorganisatie van Fost Plus voor plastic drankverpakkingen : "Op dit ogenblik is de vraag naar secundaire grondstoffen zelfs groter dan die naar het maagdelijk materiaal. Zo bieden de recyclingbedrijven al meer dan 8000 frank per ton ( nvdr het gaat hier om afgedankte PET-flessen). Het resterende deficit van de keten ophalen bij de consument en triëren van het materiaal wordt door het Groen Punt gefinancierd. Hierbij neemt de consument 0,5 frank per PET-fles voor zijn rekening." Na een beperkte offerte besloot Bepet eind vorig jaar de opgehaalde en gesorteerde PET-flessen voor ieder de helft toe te wijzen aan Wellman Recycling (zie Trends van 21 september '95) en Reko, die respectievelijk 5,3 en 5,4 frank per kg boden. Zij zullen er nieuwe producten van maken (zoals garen, flessen en film). Zo mogelijk wordt downcycling hergebruik in een minderwaardig product vermeden. Allard : "Je kunt niet zeggen dat de industrie niets doet om het probleem van het verpakkingsafval op te lossen. Uit verschillende milieustudies van onder andere Empa (Zwitserland) en het Fraunhofer Institute Munich (Duitsland) blijkt dat de levenscyclusanalyse (LCA) van hervulbare glazen (1 liter) en gerecycleerde PET-flessen (1,5 liter) ecologisch gelijkwaardig zijn. Daarom bieden wij beide systemen aan de consument aan, die zijn vrije keuze behoudt." Tegen de eeuwwisseling hoopt Coca-Cola al zijn niet-hervulbare verpakkingen op dit systeem over te schakelen. Sterckx : "Gezien de toenemende vraag naar gerecycleerd PET wereldwijd overtrof de vraag in '95 de 350.000 ton ( nvdr Coca-Cola gebruikt 20 % van de internationale productie) hebben wij alle belang bij een goed geïntegreerd systeem om de economische én ecologische kostprijs te optimaliseren." ERIC POMPEN THEO ALLARD EN RUDDY STERCKX (COCA-COLA) Meerlagige fles is viermaal goedkoper dan chemische recyclage.