De BBL is vandaag in handen van ING, de Generale Bank van Fortis. En in januari 1998 werd ook de toenadering tussen de Vlaamse groepen KB, Cera en ABB beklonken. Hoewel ze al verdwenen zijn of nog zullen verdwijnen, hebben we de belangrijkste eenheden van de groep toch nog als dusdanig in onze klassementen opgenomen om een coherent beeld van de sector in 1997 te behouden.
...

De BBL is vandaag in handen van ING, de Generale Bank van Fortis. En in januari 1998 werd ook de toenadering tussen de Vlaamse groepen KB, Cera en ABB beklonken. Hoewel ze al verdwenen zijn of nog zullen verdwijnen, hebben we de belangrijkste eenheden van de groep toch nog als dusdanig in onze klassementen opgenomen om een coherent beeld van de sector in 1997 te behouden. De beurswereld zal aan 1997 terugdenken als het jaar waarin "alles steeg", of althans tot in oktober. Voor de spaarders zal 1997 het jaar blijven waarin "alles daalde". De rente van de traditionele beleggingen zakte zodanig dat de beleggers deze instrumenten massaal de rug toekeerden. Bij het Gemeentekrediet, het nummer één van de hierin gespecialiseerde instellingen, daalde het volume kasbons en obligaties tot onder 1000 miljard. Voor de bankiers was 1997 een "scharnierjaar" waarin ernstig werd nagedacht over informatica en inkomsten. De invoering van de eenheidsmunt zorgt er immers voor dat de banken hun commissies en inkomsten uit wisselkoersverschillen in rook zullen zien opgaan. Voor een instelling als de Kredietbank kwam dit voor de fusie neer op een inkomstenverlies van 2 à 3 miljard. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen bij de grootste bankgroepen van ons land.GENERALE BANK.De 175ste verjaardag van de Generale Bank werd met veel luister gevierd, maar zal het laatste feest onder die naam geweest zijn. In de slotaflevering van een feuilleton dat heel België in spanning hield, was het uiteindelijk Maurice Lippens (Fortis) die de "oude dame" uit de Koningsstraat kon schaken. Hij wil van de Generale Bank, samen met de ASLK Bank - die intussen de NMKN heeft opgeslorpt -, de grootste bank van het land maken, met een niet-geconsolideerd balanstotaal van bijna 7000 miljard. De Generale Bank maakt voortaan integraal deel uit van Fortis. Nu rijst het co-existentieprobleem met de ASLK, het naast elkaar bestaan van twee fundamenteel verschillende bedrijfsculturen en hun eventuele fusie, met als slotfase van de hele operatie, de logische vraag: wie wordt de baas? Het antwoord is misschien terug te vinden in één van de argumenten die tijdens de "lange nacht" door de raad van bestuur werden geopperd ter rechtvaardiging van het gebruik van de gifpil die concurrent ABN Amro definitief buitenspel moest zetten: "het plan van Fortis bedeelt de Generale Bank een leidersrol toe voor het beheer en de ontwikkeling van de bank in België en in de wereld, terwijl de Generale Bank in de plannen van ABN Amro zal dienstdoen als basis van de Europese afdeling van de groep, waarbij winstgevende activiteiten moeten worden afgestoten". BBL.De BBL heeft een hoofdstuk van haar geschiedenis afgesloten. Ze koos voor de integratie in een financiële groep van wereldallure omdat haar omvang vroeg of laat niet groot genoeg meer zou zijn voor de wereldwijde ontwikkeling van haar activiteiten. De BBL werd geïntegreerd in de Nederlandse groep ING en zal haar doel verder nastreven: een 10% nettowinstgroei op jaarbasis en een ROE van 12%. Daarvoor moeten de kosten worden gedrukt tot onder 60% en ook permanent onder dit niveau blijven. In deze context zal een aantal kantoren van de BBL worden beheerd door "zelfstandigen" en zullen nieuwe distributiekanalen voor de bank- en verzekeringsproducten met de grootste prioriteit in de nieuwe groep worden geïntegreerd. De complementaire activiteiten met de Vaderlandsche en RVS lijken een voor de hand liggende zaak te zijn. Dezelfde redenering geldt ook voor de leasingactiviteiten, waar Locabel - die een 100% dochter van BBL is geworden - zal samenwerken met haar tegenhangers bij ING, namelijk CW Lease en ING Lease. In de herfst van 1988 verwierf BBL de controle over de Private Kas Bank, een relatief discrete instelling, gespecialiseerd in het beheer van (grote) vermogens. KBC.De protesten van bepaalde coöperanten van Cera die geen genoegen namen met de hun aangeboden voorwaarden, kon het raderwerk niet stilleggen. Er wordt vaart gezet achter de samensmelting van de eenheden KB, Cera en ABB, die in 2002 met de integratie van het kantorennet zou moeten worden afgerond. Bij deze operatie zullen zowat 600 kantoren verdwijnen. Het behoud van de tewerkstelling wordt evenwel gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor de Bank van Roeselare. HSA Spaarkrediet zal verder blijven bestaan onder de naam Centea en zal de Waalse aanwezigheid van de groep moeten opvoeren. Fidisco stelt zijn jaarrekeningen voor in de vorm van een bankschema. Dit filiaal zal fuseren met Cera Lease en BR Lease, een dochter van de vroegere Bank van Roeselare. Samen zullen zij de derde grootste leasinggroep van ons land worden na Eurolease (Generale Bank) en Locabel (BBL). Dit nieuwe geheel was een tijd lang de grootste groep van het land met een niet-geconsolideerd balanstotaal van om en bij 5600 miljard.ASLK.Met het oog op een gemakkelijker beursintroductie van een deel van het kapitaal van ASLK Bank, werd ASLK Verzekeringen een autonome dochteronderneming van ASLK Bank. Op het niveau van de gemeenschappelijke diensten werd al een zekere synergie uitgewerkt. Dit gebeurde met de oprichting van ASLK-CGER Services, een economische belangengroepering (EBG) die belast is met de boekhouding, informatica, gebouwen, interne reporting, audit en human resources. Voor haar eerste boekjaar realiseert deze EBG een "omzet" van 25 miljard. De beursintroductie werd uitgesteld. Inmiddels heeft de ASLK Bank het Krediet aan de Nijverheid opgeslorpt. Hoewel de handelsnaam op zich nog altijd alleen of samen met die van de ASLK Bank mag worden gebruikt, bestaat het Krediet aan de Nijverheid juridisch gezien niet meer. GEMEENTEKREDIET.De tweede beursintroductie van de aandelen van Dexia Belgium eind 1997 bracht het aandeelhouderschap van de plaatselijke Belgische bestuurders via de Holding Communal terug tot de helft van de aandelen plus één. Dexia Belgium en Dexia France hadden elk een even groot belang in het Gemeentekrediet van België en in zijn Franse tegenhanger, het Crédit Local de France. Met ongeveer één derde van de markt in handen is het Gemeentekrediet marktleider voor kasbons. Deze activiteit daalde met 135 miljard, wat ongeveer neerkomt op één derde van de totale terugval van het in omloop zijnde bedrag voor deze markt. Maar het kalf is nog lang niet verdronken. Het geld moet immers ergens naar toe gaan. De depositoboekjes stegen met 11%, dubbel zoveel als het marktgemiddelde. En de netto-activa van de beleggingsfondsen die aan het grote publiek werden verkocht, gingen met 30% de hoogte in. CERA.In juni 1997 nam Cera de controle over van de INCA Bank, een Zwitserse privé-bank gespecialiseerd in vermogensbeheer. Een maand later volgde de overname van de Indosuez BankBelgië. De Zwitserse bank werd omgedoopt tot Cera Bank (Zwitserland) en Indosuez heet voortaan Cera Investment Bank. Cera wil van deze laatste bank de zakenbank van de groep maken. Maar dat was "vroeger". Intussen was er de toenadering tussen de KB, Cera en ABB. Cera zal onder meer haar technologische knowhow in de nieuwe groep inbrengen. Zij was bijvoorbeeld één van de eerste Europese banken die haar cliënteel de mogelijkheid bood om de bankverrichtingen via Internet door te sturen: Cera Online. En het was ook vanuit Leuven dat de eerste tests met cyber-TV Banking werden gedaan. Bacob.Twee jaar, twee banken. In 1997 kon BacobParibas binnenrijven. Een toenadering dat een schoolvoorbeeld is van complementaire activiteiten. In België profileert Bacob zich als de bank in de buurt, met een referentiepositie in bepaalde niches zoals de niet-handelssector. Paribas doet daarentegen eerder aan corporate en private banking. In februari 1998 werd de bank omgedoopt tot Artesia Bank. De corporate activiteiten van Bacob werden in deze nieuwe eenheid ondergebracht. Zo werden ook de traders van de beide banken gegroepeerd in de marktzaal van Artesia. Bacob richt zich van haar kant eerder naar particulieren, zelfstandigen, vrije beroepen en kmo's. Begin 1998 nam Bacob de Gesbanque over. LANDBOUWKREDIET.Het eerste volledige activiteitenjaar als een geprivatiseerde eenheid werd gekenmerkt door de bouw van een nieuwe maatschappelijke zetel en een toename van bijna 50% van de kredieten die aan land- en tuinbouw werden toegekend. Met Bacob en Swiss Life als aandeelhouders-partners is het Landbouwkrediet van plan om zijn activiteiten te diversifiëren. De kredieten aan particulieren stegen met 43%, de kredieten aan ondernemingen met 10%. De kredietportefeuille bedraagt voor de eerste maal meer dan 10 miljard. TONY COENJAERTS